Luxemburg

Handelsinformatie Luxemburg

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Luxemburg en over de Luxemburgse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Luxemburg

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Luxemburg in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Luxemburgse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Luxemburg

In ieder land bestaan er bepaalde gedragsregels. Daarmee moet u rekening houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Luxemburg horen.

Taal

Luxemburg kent 3 officiële talen: Frans, Duits en Luxemburgs. Het zakenleven maakt steeds vaker gebruik van het Engels.

Zakelijke bijeenkomsten

Begroet uw zakenpartners met een korte handdruk en spreek ze aan met 'Monsieur' of 'Madame'. Zakenpartners spreken elkaar zelden aan met de voornaam. Bent u te laat geef dit dan door, punctualiteit is in Luxemburg erg belangrijk.

Tijdens een eerste ontmoeting worden meestal visitekaartjes uitgewisseld. Het is aan te raden om zowel visitekaartjes in het Frans als Duits te laten drukken.

Communicatie

Wees formeel, dit wordt op prijs gesteld. Na verloop van tijd kan de zakenrelatie persoonlijker worden. Hou rekening met het feit dat de communicatie van uw zakenpartner zowel direct als tactvol en diplomatiek is.

Hiërarchie

Beleefdheid en respect zijn erg belangrijk in Luxemburg en vergroot uw zakelijke kansen.

Relatiegeschenken

Bij zakelijke bijeenkomsten worden geen relatiegeschenken uitgewisseld. Als uw zakenpartner u thuis uitgenodigt voor een diner neem dan wel een kleine attentie mee. Denk hierbij aan een fles wijn of bos bloemen.

Het is niet ongebruikelijk om de volgende dag een handgeschreven bedankbriefje of kaart naar uw zakenpartner te sturen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Zakelijke gebruiken

Luxemburgers nemen besluiten meestal in de privésfeer, dit kan enige tijd duren. De korte- en de langetermijneffecten van een besluit worden eerst grondig bestudeerd.

NBSO

Luxemburg Luxemburg ambassade
Economische afdeling
LUX-EA@minbuza.nl
Tel: +352 22 75 70 25