Mali

Handelsinformatie Mali

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mali en over de Malinese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Mali

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Mali in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Mali-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Malinese im- en export, economische ontwikkelingen en Malinese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Mali.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Malinese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Mali

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Mali.

Afspraken en begroeting

  • Tijd is een flexibel begrip in Mali. Te laat komen is normaal.
  • De eerste begroeting is belangrijk in Mali. Hou daar rekening mee.
  • In Mali wordt veel gesproken over familie, buren en kennissen. Ook met zakelijke relaties.
  • Handen schudden is gebruikelijk bij een begroeting in de werkomgeving.

Kleding en communicatie

  • 90% van de Malinezen is Moslim. Als vrouw kunt u het best kleding dragen die schouders en knieën bedekt. Als man bent u niet verplicht lange mouwen te dragen. Shorts worden niet gewaardeerd.
  • Malinezen waarderen directheid, vastberadenheid (in combinatie met hoffelijkheid), empathie en een chique uitstraling.
  • Neem de tijd om te luisteren en observeer de groep(sdynamiek).

Zakenrelatie en familie

  • Malinezen vinden een persoonlijke relatie met de zakenpartner belangrijk, met name dat ze u kunnen vertrouwen. Houd er rekening mee dat dit tijd nodig heeft.
  • U kunt gerust uw Malinese zakenrelatie thuis uitnodigen en laten kennismaken met uw familie of vrienden. Ook kunt uw relatie uitnodigen om uit eten te gaan. Familie en gemeenschap zijn belangrijk in Mali. 

Reisadvies

  • Informeer u over de situatie in Mali en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie