Marokko

Handelsinformatie Marokko

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Marokko en over de Marokkaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Marokko

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Marokko in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Marokko-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Marokkaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Marokkaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Marokko.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Marokkaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Marokko

Een mix van Arabische en mediterrane invloeden kenmerken de Marokkaanse zakencultuur. Persoonlijke relaties spelen een belangrijke rol in het zakendoen.

Algemeen

Bouw eerst een vertrouwensband op. Hierna komen zaken pas tot stand. Wees geduldig en neem voor afspraken ruim de tijd. Bevestig afspraken kort van tevoren. Het bespreken van zaken gebeurt meestal op kantoor, minder tijdens een lunch of diner.

Marokko kent een hoog niveau van hiërarchie. Weet daarom de functie van uw zakenpartner en toon respect voor zijn positie. Geef bij een ontmoeting elke aanwezige een hand, ook de jongste medewerker. Marokkanen staan bekend om hun gastvrijheid. Zij zullen u snel bij hen thuis uitnodigen.

Weigeren is zeer onbeleefd in de Marokkaanse cultuur. Mensen kennen veel manieren om nee te zeggen of twijfel aan te geven. Wacht daarom af en vraag daarom om bevestiging voordat u een deal sluit. Soms kunt het best meerdere bevestigingen vragen.

Steeds meer Marokkaanse vrouwen zijn actief in overheid en bedrijfsleven. Voor westerse vrouwen is zakendoen in Marokko doorgaans geen probleem.

Taal

Frans is de gangbare taal. De jongere generatie beheerst ook steeds beter het Engels. Bent u zelf de Franse taal niet machtig, informeer dan van tevoren of uw gesprekspartner Engels spreekt. Of huur een tolk in. Gebruik ook visitekaartjes met de Franse taal. Het beste zijn visitekaartjes met Franse teksten op de ene kant en Arabische op de andere. Op Engelstalige brieven en documentatie wordt meestal niet gereageerd.

Beste reistijd

Zakendoen in Marokko gaat het best buiten de ramadan. Tijdens de ramadan zijn de werktijden korter en zijn veel Marokkanen afwezig. Bent u toch in Marokko tijdens de ramadan? Dan is het beter om niet te roken, drinken of eten in aanwezigheid van uw Marokkaanse gesprekspartners.

Kleding

Draag in de zomer lichte, nette kleding. Voor mannen is dit een kostuum en stropdas. Voor vrouwen een lange broek of rok. In vergelijking met ministeries of staatsbedrijven hebben kleinere bedrijven vaak een minder formele kledingcode. In de winter heeft u warmere kleren en regenkleding nodig.

Relatiegeschenken

Het geven van een aardigheidje helpt bij het opbouwen van een relatie. Denk dan aan chocolade of typisch Nederlandse souvenirs. Bied geen alcoholhoudende drank aan. Marokkaanse zakenmensen pakken geschenken vaak niet uit als u erbij bent.