Mexico

Handelsinformatie Mexico

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mexico en over de Mexicaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Mexico

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Mexico in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Rapport handelscijfer

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Mexico (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Mexicaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt Handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Mexico

In Mexico is vaak meer tijd nodig om dingen voor elkaar te krijgen dan in Nederland. Zowel bij overheidsinstanties als bij bedrijven.

Taal

Spaans is de officiële landstaal. Wel wijkt het Mexicaans af van het Spaans in Spanje. Weinig mensen in de zaken- en ambtelijke wereld spreken Engels. In het noorden wordt meer Engels gesproken. De mensen zijn daar ook wat directer in omgang.

Zakelijke bijeenkomsten

In het bedrijfsleven wordt indirect en diplomatiek gecommuniceerd. Een Mexicaan zal niet rechtstreeks 'nee' zeggen. Dit houdt niet in dat dan het antwoord automatisch 'ja' is. Snelle beslissingen komen niet voor. Afspraken door grote bedrijven die contact hebben met buitenlandse bedrijven worden goed nageleefd.

Communicatie

Status is in Mexico gebaseerd op familieachtergrond en professionele titels. De gebruikelijke manier om iemand aan te spreken is met zijn titel. Mexicanen hebben twee achternamen, eerst de naam van de vader en dan de naam van de moeder. Beleefdheidstitels zoals 'Mr' (Señor), 'Mrs' (Señora), or 'Miss' (Señorita), en beroepstitels zoals  'Licenciado', 'Doctor', 'Profesor' moeten worden gevolgd door de achternaam.

Hiërarchie

Werknemers spreken hun leidinggevende minder vaak tegen en vragen meer toestemming om bepaalde taken te mogen uitvoeren. Om een bepaalde overeenkomst te sluiten is het aan te raden om met een beslissingsbevoegde gesprekspartner te onderhandelen.

Eten en drinken

De Mexicaanse keuken wordt gekenmerkt door flink gekruide gerechten. De bekendste gerechten zijn tamale, tortilla, taco guacamole en mole poblano. Ook chocolade komt oorspronkelijk uit Mexico. Mais, tomaten, pompoenen, chilipepers en vanille zijn gewassen die voor het eerst werden verbouwd in Mexico. De voornaamste Mexicaanse dranken zijn mescal, tequilla, bier, chocolademelk en aquas frescas (een soort fruitwater).

Zakelijke gebruiken

Hoewel uw doel kan zijn om een succesvolle zakelijke relatie op te bouwen baseren de Mexicanen beslissingen op het persoonlijke vlak. Hebben ze een gevoel van vertrouwen en heeft u hen met zorg en aandacht behandeld dan is dit een goede basis voor een succesvolle werkrelatie.

Exportregels Mexico

Gaat u goederen exporteren naar Mexico? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportdocumenten

De exportdocumenten verschillen per land en per product. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). In de Market Access Database vindt u informatie over documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Invoertarieven

De invoertarieven verschillen per land. In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Mexico kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen.
Zo kunnen er invoerbeperkingen zijn voor bepaalde producten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract. Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

In Mexico worden de betrekkingen tussen principaal en handelsagent geregeld in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. De Mexicaanse wet heeft geen specifieke bepalingen voor schadeloosstelling bij ontbinding van een agentencontract. In een contract moet wel een clausule over ontbinding staan zonder vage bewoordingen. Ondanks het ontbreken van wettelijke bepalingen, kan de principaal aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bij onrechtmatige beëindiging van het contract. Op basis van artikel 285 van de Federale Arbeidswet genieten natuurlijke personen die optreden als agent, bij ontslag dezelfde bescherming als werknemers in loondienst.

NBSO

Mexico Mexico Stad
Economische afdeling
mex-ea@minbuza.nl
T: +52 (1) 551 105 65 50

Querétaro
World Trade Center Querétaro,
oficina 309 Juriquilla, Querétaro,
México 76230 Querétaro
Phone number: + 52 1 442 333 8516 E-mail: info@nbsomexico.com

Chief Representative
Mr. Steven Buter
Phone number: + 52 1 442 333 8516
Email: steven@nbsomexico.com

Deputy Representative
Mr. René Spaan
Phone number: +52 1 81 1974 8629
E-mail: rene@nbsomexico.com