Moldavië

Handelsinformatie Moldavië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Moldavië en over de Moldavische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Moldavië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Moldavië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Moldavische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Moldavië

Wilt u zakendoen in Moldavië? Lees dan onderstaande tips.

  • Kom op tijd naar uw zakelijke bijeenkomsten en begroet de belangrijkste persoon in het gezelschap als eerst.
  • Een informeel praatje aan het begin van het zakelijke gesprek mag, maar is niet noodzakelijk.
  • De meeste vergaderingen hebben een agenda met vooraf bepaalde sprekers.
  • Geschenken zijn over het algemeen niet verpakt in papier. Meestal geeft men bloemen, wijn en interieurdecoratie, zoals een klok, servies of fotolijst.