Mozambique

Handelsinformatie Mozambique

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mozambique en over de Mozambikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Mozambique

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Mozambique in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Mozambique (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Mozambikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Mozambique

Ieder land kent bepaalde gedragsregels. Daarmee moet u rekening houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Mozambique horen.

Taal

De zakentaal in Mozambique is Portugees. Ga er niet vanuit dat je zakenpartner de Engelse taal machtig is.

Relatiegeschenken

Het wordt gewaardeerd als u een relatiegeschenk meeneemt. Zeker als dit een typisch Hollands souvenir is. Voorkom overdaad. Bij het geven van een geschenk is het beleefd het te overhandigen met uw rechterhand. Een geschenk ontvangen doet u met beide handen.

Begroetingen

Begroetingen zijn belangrijk in Mozambique. De hand schudden is de meest normale vorm van begroeten. Het is volkomen aanvaardbaar voor mannen en vrouwen elkaar de hand te schudden.

Afspraken

Zakelijke bijeenkomsten beginnen in Mozambique zelden op de aangegeven tijd. Toch is het raadzaam om op tijd te zijn als buitenlandse ondernemer. De Mozambikanen vinden het opbouwen van een relatie belangrijk. Daarom wordt geadviseerd elkaar eerst beter te leren kennen. 

Onderhandelingen

Mozambikanen nemen de tijd voor het nemen van een beslissing. Ze nemen ook de tijd voor het onderhandelen. Daardoor kan dit proces lang duren. In verband met de vakanties is het raadzaam onderhandelingen niet in januari te laten plaatsvinden.

Titels en visitekaartjes

Titels zijn belangrijk in Mozambique. Geadviseerd wordt deze te gebruiken. Er is geen speciaal protocol bij het overhandigen van visitekaartjes. Het is goed om dit met de rechterhand te doen.

Kleding

Kleed u netjes en formeel bij het zakendoen. Een pak is voor een man geschikt. Voor vrouwen is een blazer met een jurk of rok met een acceptabele lengte aan te bevelen.