Myanmar

Handelsinformatie Myanmar

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Myanmar en over de Myanmarese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Myanmar

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Myanmar in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Myanmar, mei 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Myanmar-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Myanmarese im- en export, economische ontwikkelingen en Mayanmarese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Myanmar.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Geen negatief handelsadvies

Er is geen negatief handelsadvies voor Myanmar. De Europese Unie heeft per 15 mei 2012 de sancties op Birma/Myanmar opgeschort als reactie op de positieve politieke ontwikkelingen in Birma/Myanmar. Lees meer in de verordening met betrekking tot deze sancties (409/2012).

Myanmarese economie

De belangrijkste exportproducten van Myanmar zijn gas, hout, groenten, vis, bonen, rijst, kleding en edelstenen. Met name Thailand, India, China en Japan nemen deze producten af. Daarnaast importeert Myanmar textiel, petroleumproducten, bemestingsproducten, plasticproducten, machines, transportmiddelen, cement, constructiematerialen, ruwe olie en voedingsmiddelen. De producten importeert het land uit China, Thailand, Singapore, Zuid-Korea, Maleisië en Indonesië.

Waar liggen de kansen?

 • Strategische ligging in het hart van Azië.
 • Lange kustlijn en toegang tot diepzeehavens.
 • Vruchtbare grond en rijk aan grond- en delfstoffen.
 • Lage loonkosten.
 • Grote afzetmarkt.
 • Lid van ASEAN.
 • Het land valt onder het 'Generalized System of Preferences' van de Europese Unie.

Wat zijn de risico's?

 • Buitenlanders mogen vooralsnog geen vastgoed en land bezitten. Het is wel mogelijk om grond te leasen van private partijen of overheid, maar dit brengt hoge huurprijzen met zich mee.
 • Beperkingen voor buitenlandse investeringen in beschermde sectoren.
 • Complexe en verouderde wetgeving. Dit brengt een beperkte rechtszekerheid met zich mee. Daarnaast is de rechtspraak weinig betrouwbaar.
 • Beperkte aanwezigheid geschoold personeel, gebrekkige capaciteit.
 • Gebrekkige infrastructuur, beperkte it-standaarden, onderontwikkeld internationaal betalingsverkeer.
 • Etnische conflicten in bepaalde gebieden en deelstaten.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Myanmar

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels en tips wanneer u zakendoet in Myanmar.

De Myanmarese samenleving is van oudsher gebaseerd op orde, respect voor ouderen, respect voor het boeddhisme en voor de monniken die dit geloof vertegenwoordigen. De bevolking van Myanmar is doorgaans erg vriendelijk. Wel verwachten zij dat buitenlanders zich aanpassen aan de normen en waarden van het land.

Begroeting

Spreek mensen in Myanmar aan met hun volledige naam en titel. Namen zijn vaak lang en mag u in officiële aangelegenheden niet verkorten. Er bestaan veel verschillende eretitels. De meest bekende zijn: 'U' dat staat voor 'Weledelgestrenge Heer' en 'Daw' dat staat voor 'Weledelgeleerde Mevrouw'. Hiermee verwijzen de Myanmarezen naar oudere personen en ook naar hoger geplaatste personen.

Elkaar de hand schudden is gebruikelijk voor Myanmarese zakenlieden. Als een zakenvrouw u de hand biedt, is het geaccepteerd dat u haar een hand geeft. Een kleine buiging is echter gebruikelijker.

Myanmarezen maken gebruik van visitekaartjes en bieden deze aan tijdens de begroeting. Gebruik om uw respect te tonen uw rechterhand, ondersteund door uw linkerhand, bij het aanbieden en in ontvangst nemen van het visitekaartje. Neem ook enkele seconden de tijd om het kaartje te lezen. Doe bij ontvangst het kaartje niet direct in uw zak, maar plaats het voor u op tafel. Schrijf niet op het kaartje, dit zien Myanmarezen als gebrek aan respect.

Onderhandelingstechnieken

In het algemeen richten westerse ondernemers zich op het zakelijke proces. Daarentegen vinden Myanmarese ondernemers het opbouwen van een goede relatie belangrijker. Kom dan ook niet direct ter zake. Het kan zelfs zo zijn dat men verwacht dat u de eerste paar ontmoetingen niet te diep op het zakendoen ingaat. Wacht daarom af totdat uw gesprekspartner zelf dieper op dergelijke zaken ingaat.

Westerlingen ervaren het sluiten van zakelijke overeenkomsten hierdoor vaak als tijdrovend. Myanmarese zakenmensen overleggen graag met meerdere personen voordat ze een besluit nemen. Ga er niet van uit dat u tijdens uw eerste bezoek al deals of contracten kunt afsluiten. Tekenen van ongeduld zien Myanmarezen als respectloos.

Kleding

Draag zakelijke kleding. De kledingstijl in Myanmar is doorgaans conservatiever dan in het westen. Sommige zakenlieden zullen westers gekleed zijn tijdens besprekingen met buitenlanders. Over het algemeen zullen zij een longyi, een sarongachtig kledingstuk, dragen in combinatie met een westers overhemd of blouse. Stropdassen draagt men niet veel in Myanmar.

Zakenlunch en -diner

Zakenlunches in Myanmar zijn meestal strikt zakelijke aangelegenheden. Aan de andere kant vinden diners vaak plaats in een informele, ongedwongen sfeer. Het ontvangen van een uitnodiging voor een diner kan een indicatie zijn dat uw gastheer de zakelijke relatie naar een hoger niveau tilt.

Zakenlunches en -diners vinden doorgaans plaats in een restaurant. Het is niet gebruikelijk iemand thuis uit te nodigen. De gastheer is eerder aanwezig dan zijn gasten. Wees op tijd, te laat komen vindt men onbeleefd.

De senior medewerkers nemen meestal plaats aan het hoofd van de tafel. Als er geen heldere tafelschikking is, zullen hoog geplaatste medewerkers eerst hun zitplaats kiezen. Andere mensen uit het team zullen in de buurt zitten om de discussie te faciliteren. Het is mogelijk dat men junior stafleden aan een aparte tafel plaatst. Het drinken van alcohol en het roken van sigaretten is gebruikelijk voor mannen, maar niet voor vrouwen.

Geschenken

Besteed tijd en aandacht aan het kiezen van de juiste geschenken. Vermijd zoveel mogelijk kostbare cadeaus. Doe dit alleen als u de ontvanger lang en goed kent of als de persoon in de loop der jaren een belangrijk contact voor u is geweest. Voorbeelden: Delfts Blauw porselein, fruitmanden, (foto)boeken, bureau-artikelen (pen of tas).

U kunt overheidsfunctionarissen of belangrijke personen geschenken aanbieden als zij de eregasten zijn bij een bijzonder evenement. Gastsprekers ontvangen doorgaans ook een geschenk. Dit biedt de mogelijkheid voor zowel gastheer als gastspreker om PR-foto’s te laten maken.

Presentaties

Presentaties zijn het meest effectief als zij een formeel format volgen. Pas tijdens informelere vraag- en antwoordsessies vindt communicatie over en weer plaats. Het is niet gebruikelijk om meningen te geven in grote (formele) groepen. Ook zullen lager geplaatsten niet snel in discussie gaan met hoger geplaatsten. Dit zou tot gezichtsverlies kunnen leiden, iets om altijd te vermijden.

Tijdens een bespreking of presentatie is het normaal dat Myanmarezen in hun eigen taal met elkaar spreken. Dit is geen teken van onbeleefdheid of verveling, maar een poging te begrijpen wat er gezegd werd.

Netwerk

Myanmarezen werken veel met met tussenpersonen. Behandel deze personen met respect. Ook met hen is het belangrijk eerst activiteiten te ondernemen om elkaar beter te leren kennen. De zakenrelatie is volledig gebaseerd op vertrouwen. Zorg dat u te vertrouwen bent en schaadt het vertrouwen van uw gesprekspartner niet.

Fysiek contact

Myanmarezen zijn niet gewend aan fysiek contact. Natuurlijk is een handdruk op zijn plaats bij een zakelijke ontmoeting, maar op iemands schouder kloppen, een arm om iemand heen leggen of iemand aanraken tijdens het lachen is niet aan te raden.

Trots en familie

Myanmarezen zijn een trots volk. Het krenken van iemands trots is het ergste wat iemand kan overkomen. Let er dus op dat u niet de oorzaak bent van eventueel gezichtsverlies van een zakenrelatie.

Zorg dat u altijd afspraken nakomt, op tijd komt en geen grappen maakt ten koste van iemand anders. Hierop zouden de onderhandelingen wel eens voorgoed stuk kunnen lopen.

De familie is erg belangrijk. Vraag altijd beleefd en in het algemeen hoe het met de familie gaat. Dit wordt zeer gewaardeerd. Overigens zien veel mensen het bedrijf ook als familie met de baas als een vaderfiguur. Het is goed mogelijk dat zakelijk en privé bij veel mensen dwars door elkaar heen lopen. Dat kan soms lastig zijn voor mensen die gewend zijn om zakelijk en privé strikt gescheiden te houden. Het vereist soms enig aanpassingsvermogen.

Landenadvies

Informeer u over de situatie in Myanmar en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.