Nederland

Innovatie Attaché Netwerk Nederland

Heeft u vragen over ondernemen in het buitenland en innovatie? Neem contact op met de thuisbasis van het IA-netwerk.

Innovatie Attaché Netwerk
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (bezoekadres)
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag (postadres)
T 088 042 42 42

Contactpersonen