Nicaragua

Handelsinformatie Nicaragua

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Nicaragua en over de Nicaraguaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Nicaragua

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Nicaragua in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Nicaraguaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Nicaragua

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels en tips wanneer u zakendoet in Nicaragua.

Kleding

Nicaragua is niet echt een formele samenleving. Dit merkt u ook in het zakenleven. Alleen bij de meest formele gelegenheden is formele kleding gebruikelijk. Tijdens een eerste vergadering is formele kleding geschikt, bij volgende vergaderingen mag het weer wat informeler.

Op tijd of niet?

Op tijd komen is meestal geen streng vereiste. Als u 20 minuten te laat op een vergadering verschijnt, zal niemand dat ongebruikelijk vinden. De grens ligt op ongeveer 30 minuten. Komt u zonder opgave van reden 40 minuten te laat, dan beschouwt de Nicaraguaan dat al snel als beledigend.

Vergaderingen

Vergaderingen worden altijd ingepland. Het tijdstip waarop een vergadering eindigt ligt minder aan de klok dan aan het nemen van een besluit. Haast u nooit naar een volgende vergadering. De aanwezigen van de huidige vergadering kunnen dit beschouwen als desinteresse of onbeleefdheid.

Visitekaartjes

In de Nicaraguaanse bedrijfscultuur horen visitekaartjes er nog niet echt bij. Toch is het handig om een visitekaartje te overhandigen, omdat uw gesprekspartner dan uw (voor hem vreemde) bedrijfsnaam leert kennen.

Omgang

Nicaraguanen zijn zeer fysiek ingesteld. Ook tijdens begroetingen. Een handdruk gaat vaak vergezeld van een schouderklop. Heeft u een meer vertrouwelijke relatie opgebouwd? Schrik dan niet als uw zakenpartner u innig omhelst.

Exportregels Nicaragua

Gaat u goederen exporteren naar Nicaragua? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Nicaragua is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs is te vinden op de website van Fenex.