Niger

Handelsinformatie Niger

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Niger en over de Nigerese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Niger

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Niger in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Nigerese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Niger

Wilt u zakendoen in Niger? Lees dan de onderstaande tips.

Begroetingen

Handen schudden is een normale manier van begroeten. Gebruik daarbij altijd uw rechterhand. Het is goed om eerst iemand te begroeten voordat u een gesprek begint, want begroetingen zijn belangrijk in de Nigerese cultuur. Zelfs als u alleen iets wil vragen.

Kleding

U kunt het beste netjes gekleed gaan. Mannen doen er goed aan om een licht pak met stropdas te dragen. Vrouwen kunnen beter geen onthullende kleding dragen, zoals mouwloze shirts of korte rokken of jurken.  

Vergaderingen

Kom op tijd op vergaderingen en maak een praatje voorafgaand aan het zakendoen. De gastheer opent de vergadering.

Taal

Kennis van de Franse taal is essentieel.

 

Exportregels Niger

Gaat u goederen exporteren naar Niger? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Exportdocumenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. De benodigde documenten voor Niger vindt u op de website van de Wereldbank.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

Niger is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan wel bij de invoeraangifte de bestemming 'tijdelijke invoer' aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u op de website van Fenex.