Nigeria

Handelsinformatie Nigeria

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Nigeria en over de Nigeriaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Nigeria

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Nigeria in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Nigeriaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Nigeria

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Nigeria.

Afspraken

 • Wees in het islamitische noorden voorzichtig met alcohol.
 • Eet alleen met uw rechterhand als u met uw zakenrelatie een eetafspraak heeft. Sommige Nigerianen vinden eten met de linkerhand onrein.
 • Spreek Nigerianen aan met hun titel, ze houden van formaliteiten.
 • Controleer een afspraak een avond van tevoren. Hou er rekening mee dat Nigerianen vaak te laat komen. Ze verontschuldigen zich daar nauwelijks voor.
 • In Nigeria lenen informele bijeenkomsten zich goed voor zakendoen.
 • Maak geen overhaaste zakelijke afspraken. Zorg ervoor dat de contractuele voorwaarden voor beide partijen zijn bepaald en dat ze rechtsgeldig zijn.
 • Bij een eerste kennismaking kunt u het best zakendoen op basis van een onherroepelijk geconfirmeerd accreditief.

Vertrouwen

 • Laat zien dat u te vertrouwen bent en dat u uw Nigeriaanse zakenrelatie vertrouwt.
 • Aarzel niet uw Nigeriaanse zakenrelatie mee uit eten te nemen. Wordt u bij hem of haar thuis uitgenodigd, dan is dit een teken van persoonlijk vertrouwen.
 • Neem liever geen fles drank mee, maar een cadeau voor vrouw of kind. Dit geldt als teken van respect. Nigerianen waarderen dat.

Gespreksonderwerpen

 • Gespreksonderwerpen kunnen variëren van politieke onderwerpen tot persoonlijke ervaringen in Nigeria. De financiële situatie van Nigeria is ook een geschikt onderwerp.
 • Nigerianen zijn zeer geïnteresseerd in hun zakenrelaties en het land waar zij vandaan komen.
 • Nigerianen zijn trots op hun eigen land en spreken gemakkelijk en open over hun maatschappij. Het is niet handig hen te vertellen hoe het volgens u allemaal moet.
 • Nigerianen zijn over het algemeen scherp en direct.

Reizen

 • Voor binnenlandse reizen over grote afstanden kunt u het vliegtuig nemen. Informeer dan wel bij de ambassade naar de betrouwbaarheid van de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen zijn in het algemeen niet erg betrouwbaar. Er gebeuren relatief veel ongelukken.

Taal

 • Engels is de officiële taal.

Exportregels Nigeria

Gaat u goederen exporteren naar Nigeria? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Bij de invoer van goederen in Nigeria heeft u een SONCAP-certificaat nodig. Dit is een certificaat waaruit blijkt dat het product voldoet aan de industriële normen en veiligheidseisen van de Standard Organisation of Nigeria  (SON).

Ook vraagt u een Certificate van Conformity (CoC) aan. Dit doet u bij een onafhankelijk inspectiebedrijf. SON heeft diverse inspectiebedrijven hiervoor aangewezen, zoals Intertek en SGS. SON geeft vervolgens op basis van een geldig CoC een SONCAP-certificaat af.

Invoerformulieren en -procedures

Importeurs moeten een Form M invullen en laten goedkeuren door een erkende bank. De bank stuurt het formulier aan de Nigerian Customs Service voor verdere verwerking. Elk product zonder geldige Form M wordt vernietigd. Tenzij de producten zijn vrijgesteld van de conformiteitsbeoordeling, is het Form M alleen geldig voor de douaneafhandeling in verband met een SONCAP Certificate of Conformity.

Meer informatie over invoerformulieren en –procedures vindt u in de Market Acces Database.

Invoerverboden

Voor een groot aantal goederen geldt in Nigeria een invoerverbod. De lijst met verboden goederen wordt regelmatig uitgebreid, zonder vooraankondiging. Check voor u gaat exporteren naar Nigeria of er wijzigingen zijn in het invoerregime. Een overzicht van Nigeriaanse invoerverboden kunt u vinden via de Nigerian Customs Service.

Destination Inspection

Bij invoer in Nigeria vindt een destination inspection plaats. De inspectie van de goederen gebeurt in dat geval in Nigeria. De kosten van de destination inspection bedragen 1% van de CIF-waarde en komen voor rekening van de importeur.
 
Bij de Nigerian Customs Service vindt u meer informatie over procedures en formulieren.

Douaneopslag

Niet-afgenomen goederen gaan naar een 'state warehouse'. Hiervoor betaalt u opslagkosten.

De importeur kan de goederen eventueel laten overbrengen naar een 'government warehouse'. De goederen kunnen daar (tegen betaling) maximaal 2 jaar terecht. De niet-afgenomen goederen kunt ook re-exporteren. Hiervoor heeft u een 're-export entry of goods'-formulier nodig.

Hulp van Nigeria Trade Hub (NTH)

Op de website van de Nigeria Trade Hub vindt u informatie over processen, documenten, vergoedingen, doorlooptijden, importvergunningen en certificaten die nodig zijn bij de invoer of uitvoer van goederen of diensten. Ook heeft de NTH contactgegevens van relevante organisaties.

In de digitale bibliotheek van de NTH kunt u alle benodigde documenten voor handel in Nigeria downloaden. Andere hulpmiddelen zijn de Duty Calculator, de Customs Procedure Code Directory en de Currency Converter.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke Invoer

Het ATA-carnet wordt in Nigeria niet erkend. Bij tijdelijke invoer geldt een borg ter hoogte van het invoerrecht en andere heffingen. Bij wederuitvoer binnen 6 maanden krijgt u (in theorie) uw geld terug. In de praktijk blijkt het vrij moeilijk om de borg terug te krijgen.

Monsters en reclamemateriaal

De importeur hoeft geen invoerrechten te betalen voor monsters en reclamemateriaal zonder handelswaarde. Dit geldt ook voor monsters die onbruikbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld schoenen met gaten in de zolen). In andere gevallen zal de importeur invoerrechten moeten betalen.

Monsterjagen

Reclameartikelen hebben verkoopwaarde in Afrika, ook al dragen die artikelen een firmanaam. Dit geldt ook voor grotere aantallen kalenders, agenda's en ander aantrekkelijk reclamedrukwerk. Als Nederlandse exporteur kunt het best niet ingaan op Nigeriaanse verzoeken voor (waardevolle) monsters. 'Monsterjagen' is al jaren een bekend Nigeriaans fenomeen.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Nigeria kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Nigeria.