Noorwegen

Handelsinformatie Noorwegen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Noorwegen en over de Noorse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Noorwegen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Noorwegen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Noorse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Noorwegen

Noren zijn over het algemeen vriendelijk, beleefd en geïnteresseerd. Ook zijn Noren bedachtzaam en nemen vaak een afwachtende houding aan. Elkaar benoemen bij de voornaam tijdens de gesprekken, wordt alleen op prijs gesteld als iedereen elkaar goed kent.

Taal

Er zijn twee vormen van het Noors, namelijk Bokmål en Nynorsk. In de praktijk wordt voornamelijk Bokmål gebruikt. Zakelijk spreekt men bij voorkeur Noors, gevolgd door Engels en Duits. Veel Noren spreken Engels, maar zij stellen het op prijs als je Noors spreekt, ook al zijn het maar enkele zinnen.

Zakelijke bijeenkomsten

Noren zijn bijzonder punctueel en komen liever te vroeg dan te laat. Voor een bespreking moet een telefoon zijn uitgeschakeld te zijn of op geluidloos staan. Het is niet ongewoon als Noren hun gesprekpartner na een zakelijke bijeenkomst voor de lunch uitnodigen om elkaar wat beter te leren kennen. Zij wachten een pauze in een gesprek af voordat zij het woord nemen. Iemand in de rede vallen, wordt als onbeleefd ervaren.

Communicatie

De communicatiestijl is informeel en direct. Noren zeggen wat ze bedoelen ook als ze het ergens niet mee eens zijn. Wel altijd met beleefdheid en respect. Stemverheffing wordt niet gewaardeerd. Noren bereiden zich inhoudelijk goed voor op een bespreking en verwachten dit ook van hun zakenpartner. Tijdens de eerste ontmoeting kan men gereserveerd overkomen.

Hiërarchie

De Noorse samenleving kenmerkt zich door maatschappelijke gelijkheid. Noren gebruiken zelden titels, in brieven noch bij het aanspreken. Status en functie zijn niet van primair belang. Werknemers plaatsen zich op hetzelfde niveau als de leidinggevende. Het is wel de manager die uiteindelijk de beslissing maakt, maar niet voordat er een vergadering heeft plaats gevonden met het hele team.

Eten en drinken

Noren eten vier keer per dag. Naast het ontbijt, de lunch en het avondeten, eten ze ’s avonds laat nog een heel lichte maaltijd. Noren eten ook veel brood. Omdat de Noren hun eigen brood zelf snijden, bestaan de boterhammen uit dikkere sneetjes. Ook wordt er veel vis gegeten. Omdat er nog op walvis wordt gejaagd, staat dat ook op het menu.

Relatiegeschenken

Geschenken zijn geen noodzakelijk onderdeel van het Noorse zakenleven. Toch is het altijd attent om een klein cadeautje mee te brengen, zeker als men thuis wordt uitgenodigd. Een klein souvenir is een geschikt geschenk. Bloemen, chocolade of een fles wijn zijn populair. Dure cadeaus zijn over het algemeen niet passend en kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd.

Zakelijke gebruiken

Noren nemen de tijd om tot een beslissing te komen. Noren houden niet van keiharde prijsonderhandelingen. Afspraken moeten het liefst ruim (drie of vier weken) van tevoren gemaakt worden. Het is gebruikelijk om afspraken (zeker langere gesprekken) in de ochtenduren te plannen. Noren zullen alleen zaken doen met degenen die ze vertrouwen en transparantie is van cruciaal belang om een verbinding tot stand te brengen.

NBSO

Noorwegen Oslo ambassade
Economische afdeling
osl-ea@minbuza.nl
+4723333600