Oeganda

Handelsinformatie Oeganda

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oeganda en over de Oegandese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Oeganda

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oeganda in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Oegandese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Oeganda

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Oeganda.

Zakelijke afspraken

 • Oegandezen verschijnen vaak te laat op een afspraak. Van u wordt verwacht dat u wel op tijd bent.
 • De afspraken duren meestal langer dan gepland.
 • Zakelijke contacten zijn zeker in het begin formeel, hoewel tutoyeren gebruikelijk is (laat dat aan uw gesprekspartner over).
 • Het opbouwen van een goede zakelijke band kan enige tijd duren, maar is wel belangrijk.
 • Een Oegandees zal u niet snel thuis uitnodigen.
 • Het is niet ongebruikelijk om overeenkomsten in uitgebreide en gedetailleerde juridische contracten vast te leggen (naar Engels model).

Aanspreken en ontmoeten

 • Engels is de handelstaal.
 • U kunt personen het beste aanspreken met Mr/Mrs/Miss gevolgd door de achternaam.
 • De achternamen zijn een beetje ingewikkeld. De meeste mensen hebben de naam van hun stam, deze noemt u eerst. Vervolgens noemt u de christelijke doopnaam. Voorbeeld: Kasozi George. U kunt hem aanspreken met Mr. Kasozi.
 • Bij een ontmoeting is handen schudden gebruikelijk.
 • Wanneer u kennismaakt met een vrouw, wacht tot zij haar hand uitsteekt. Een lichte buiging met uw hoofd is ook een geaccepteerde begroeting.
 • Er zijn geen speciale regels voor het aannemen en overhandigen van visitekaartjes. Maar het is altijd goed om de kaartjes met respect te behandelen.
 • Visitekaartjes zijn voorzien van de volledige voornaam en achternaam, zonder titulatuur.

Kleding

 • Oegandese zakenmannen en zakenvrouwen kleden zich conservatief.
 • Korte rokken (boven de knie) zijn niet gebruikelijk.

Roken en alcohol

 • Roken zal in het algemeen geen negatieve reacties oproepen, evenmin als matig gebruik van alcohol.

Relatiegeschenken

 • Relatiegeschenken worden op prijs gesteld, maar niet verwacht.

Reisadvies

Exportregels Oeganda

Gaat u goederen exporteren naar Oeganda? Houd dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Oeganda  is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). Bekijk informatie over het ATA-carnet op de website van de Kamer van Koophandel.

East African Community (EAC)

Oeganda is lid van de East African Community (EAC). Dit is een overkoepelende overheidsorganisatie van Kenia, Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi. Deze landen vormen een douane-unie, met onderling (tarief)vrij verkeer van goederen. Die goederen moet soms wel voldoen aan specifieke eisen. Meer informatie over tarieven, procedures en eisen vindt u op de website van de EAC.