Oman

Handelsinformatie Oman

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Oman en over de Omaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Oman

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Oman in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Oman (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Omaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Oman

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Oman.

Taal

 • Met Engels kunt u zich in Oman over het algemeen uitstekend redden.
 • Het is wel goed om wat Arabisch te leren, al was het maar een paar woorden en zinnen.

Zakelijke bijeenkomsten

Plan niet veel afspraken op een dag. Het is vrij normaal dat uw zakenrelatie wat later binnenkomt.

Communicatie

 • Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel (sjeik, doctor) en naam.
 • Goed oogcontact houden bij het voorstellen is belangrijk.
 • In het begin wordt veel tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. Die relaties betalen zich uit op lange termijn.
 • Iemand in verlegenheid brengen, vernederen of ondermijnen tijdens zakelijke meetings kan goede zakelijke relaties in Oman ruïneren.

Hiërarchie

Probeer te onderscheiden wie uw gesprekspartner is. Besluiten worden meestal door hooggeplaatste mensen genomen. Het is belangrijk om te weten of u de juiste gesprekspartner heeft gesproken, dus degene die beslissingen mag nemen.

Zakelijke gebruiken

 • Neem de tijd voor het ontwikkelingen van een goede band. Persoonlijk contact is belangrijk en vertrouwen moet worden opgebouwd.
 • Leg niettemin alles wat afgesproken is vast op papier. Dat voorkomt achteraf mogelijk onduidelijkheid.
 • Omani's laten zich meer sturen door gebeurtenissen dan door de factor tijd. De meeting zelf is belangrijker dan de uitkomst ervan.

Exportregels Oman

Gaat u goederen exporteren naar Oman? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven;
 • handelsbelemmeringen.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Oman is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Standaarden en normen worden in Oman opgesteld door het Directorate General of Specifications and Measurements van het ministerie van Handel en Industrie.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Oman is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Oman. De Market Access Database biedt hier meer informatie over (onder het kopje 'Foodstuffs').

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Agenten moeten zich schriftelijk (Arabisch) inschrijven bij het ministerie van Handel en Industrie. Agentschappen kunnen niet-exclusief zijn en meer dan één agent kan worden ingeschakeld om hetzelfde product of dezelfde services te promoten.

De agentenwetgeving is vastgesteld in de Commercial Agencies Law. Die wet is in 2014 via het Royal Decree No 34/2014 enigszins aangepast. Het juristenplatform Lexocology heeft meer juridische achtergronden over de wet.

Tijdelijke invoer

Tijdelijke invoer wordt meestal beperkt tot maximaal 6 maanden. Oman is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Bij tijdelijke invoer in Oman zijn de volgende zaken vereist:

 • autorisatie van de douaneautoriteiten;
 • een paklijst;
 • het cognossement of luchtvrachtbrief;
 • bankgarantie of borg.

Oman Costums heeft meer informatie over de eisen van tijdelijke invoer.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

NBSO

Oman Muscat
Economische afdeling
mus@minbuza.nl
+96824603778