Pakistan

Handelsinformatie Pakistan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Pakistan en over de Pakistaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Pakistan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Pakistan in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Pakistaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Pakistan

Wilt u zakendoen in Pakistan? Lees dan hieronder praktische tips van ondernemers en adviseurs voor de beste aanpak.

Omgangsvormen

 • Pakistan heeft een hiërarchische maatschappij. Ouderen en degenen met een hogere positie worden respectvol behandeld. De omgangsvormen zijn strikt en formeel. In het dagelijkse leven van de Pakistani speelt het islamitische geloof een belangrijke rol.
 • Handen schudden is in de zakelijke omgang gebruikelijk. Mannen geven vrouwen geen hand, tenzij zij daarvoor het initiatief neemt. Spreek iemand aan met zijn titel en achternaam.
 • Een persoonlijke band opbouwen met uw zakenpartner is belangrijk. Neem de tijd om u voor te stellen. Informeer naar de gezondheid en het persoonlijke leven van uw zakenpartner. Vraag nooit naar zijn vrouw of dochters.
 • Bij de eerste ontmoeting worden geen cadeaus gegeven. Wel als u bij iemand thuis wordt uitgenodigd. Neem dan gebak, chocola of bloemen mee. Nooit alcoholische dranken.

Zakelijke afspraken

 • Pakistani doen het liefst persoonlijk zaken. Maak uw afspraken schriftelijk, 3 of 4 weken van tevoren. Afspraken maakt u het eind van de ochtend of begin van de middag.
 • Kleedt u conservatief. Zwarte of donkerblauwe pakken zijn (ook voor vrouwen) acceptabel. Het is voor vrouwen ongepast om strakke kleding, korte rokken of mouwloze jurken en blouses te dragen.

Onderhandelen

 • Het besluitvormingsproces gaat over het algemeen traag. Wees geduldig. Probeer niet de onderhandelingen te versnellen, dat werkt alleen maar averechts.
 • Deadlines zijn flexibel in Pakistan. Hou daar rekening mee door bijvoorbeeld in uw onderhandelingen de deadline een paar weken eerder in te plannen.
 • Vermijd direct oogcontact tijdens de onderhandelingen en schrik niet als uw counterpart zijn emoties toont. Pakistani praten vaak op luide toon, wat niet betekent dat ze boos zijn of hun autoriteit willen doen gelden.

Taal

 • Westerse ondernemers zullen in de grotere steden weinig problemen hebben met de taal. Veel Pakistaanse zakenmensen spreken behoorlijk tot zeer goed Engels.

Marketing

 • De traditionele manier om producten af te zetten op de Pakistaanse markt is via een groothandelaar. Deze trend is aan het veranderen.
 • Fabrikanten van consumentengoederen spenderen veel geld aan marketing, zowel voor papier als voor internet. Toch blijft persoonlijk contact belangrijk, vooral als u zaken wilt doen met de overheid en grote bedrijven.

Exportregels Pakistan

Gaat u goederen exporteren naar Pakistan? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Pakistan kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen, waaronder sanitaire en fytosanitaire maatregelen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Pakistan.