Palestijnse gebieden

Handelsinformatie Palestijnse gebieden

Voor informatie over de handel tussen Nederland en de Palestijnse gebieden en over de Palestijnse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Economist en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Palestijnse gebieden

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Palestijnse gebieden in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Palestijnse Gebieden, maart 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Palestijnse Gebieden-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Palestijnse im- en export, economische ontwikkelingen en Palestijnse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en de Palestijnse Gebieden.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Palestijnse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.