Peru

Handelsinformatie Peru

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Peru en over de Peruaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Peru

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Peru in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Peru (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Peruaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Peru

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Peru.

Gebruiken

 • Neem de tijd voor het opbouwen van persoonlijke relaties. In Peru zijn persoonlijke relaties zeer belangrijk bij het zakendoen.
 • Verdiep u in de hiërarchische structuur tussen zakenrelaties. In Peru is het voor de oudere generatie ongebruikelijk om zaken te doen met iemand van een lager niveau.
 • Neem de tijd voor zakenlunches. in Peru hecht men veel waarde aan de (meestal warme) lunch. Ook in het bedrijfsleven nemen Peruvianen daar uitgebreid de tijd voor.

Omgang

 • Tutoyeer uw zakenrelatie niet ongevraagd.
 • Toon u niet ongeduldig. Peruvianen nemen uitgebreid de tijd om tot een zakenbesluit te komen en waarderen het niet erg als een zakenrelatie zijn geduld (zichtbaar) verliest.

Visitekaartjes

 • Peruvianen waarderen tweetalig bedrukte visitekaartjes (Engels - Spaans).

Zakenvoorstel

 • Zorg voor een stevig gefundeerd zakenvoorstel. Peruvianen houden van zekerheid en willen graag inzicht in consequenties en risico’s.
 • Deadlines worden niet al te strikt nagekomen. Geef ruim van tevoren uw deadline aan, maar wees niet verrast als een deadline flexibel wordt toegepast.

Exportregels Peru

Gaat u goederen exporteren naar Peru? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Peru accepteert geen ATA-carnet voor de tijdelijke invoer van beroepsmateriaal, handelsmonsters en tentoonstellingsgoederen. De maximale termijn voor tijdelijke invoer is twaalf maanden na binnenkomst van de goederen.

Goederen die in aamerking komen voor tijdelijke invoer:

 • beroepsmateriaal, technisch wetenschappelijk en opvoedkundig materiaal, bestemd voor gebruik voor projecten zonder winstdoel;
 • goederen, bestemd voor beurzen, congressen en tentoonstellingen;
 • handelsmonsters en reclamemateriaal voor het tonen van buitenlandse producten, bestemd voor verkoop in Peru;
 • promotiemateriaal voor toeristische doeleinden;
 • tekeningen, ontwerpen en modellen, gebruikt voor de productiedoeleinden;
 • levende dieren, bestemd voor deelname aan demonstaties en sportevenementen;
 • laboratoriumuitrusting bestemd voor onderzoek, diagnose en medisch-chirurgische behandeling;
 • vormen, afdrukken en matrijzen voor industrieel gebruik;
 • pallets, container en andere verpakkingen.

Borgstelling

U moet bij tijdelijke invoer een borgsom betalen ter hoogte van anderhalf maal de verschuldigde invoerrechten. Bij wederuitvoer krijgt u de borg terug.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Peru kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Peru.

NBSO

Peru Lima ambassade
Economische afdeling
lim-ea@minbuza.nl
+51 1 213 9808