Polen

Handelsinformatie Polen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Polen en over de Poolse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het CIA World Factbook.

Infographic handel Polen - Nederland

Handelscijfers Nederland - Polen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Polen in de databank Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Poolse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Polen

Polen en Nederlanders zijn beide goede onderhandelaars. Toch zijn er de nodige verschillen op het gebied van zakendoen. Vertrouwen winnen is belangrijk om zaken te doen. Polen is geen land van quick wins.

Geloof speelt een grote rol waardoor grapjes over kerk en religie niet gepast zijn. Het verleden van Polen (communisme, Tweede Wereldoorlog) heeft diepe sporen nagelaten. Wees voorzichtig als u deze onderwerpen aanroert.

Taal

Pools is de officiële taal. In de grote steden beheerst een groot deel van de bevolking ook Engels, vooral de jongere generatie. Doet u zaken buiten deze steden? Neem dan een tolk mee tijdens besprekingen.

Zakelijke bijeenkomsten

De zakencultuur is formeel. Persoonlijk contact is erg belangrijk. Een zakelijke deal kost tijd en vergt veel geduld. Bij grote ondernemingen en staatsbedrijven wordt u vaak door meerdere personen ontvangen.

Communicatie

De Pool is vrij formeel draag daarom gepaste kleding. Als je iemand ontmoet aan de deur, schud dan de handen niet boven de drempel. Dit wordt geassocieerd met ongeluk. Elkaar aanspreken bij de voornaam komt pas later.

Hiërarchie

Hiërarchie is belangrijk, vooral bij de overheid, staatsondernemingen en grote bedrijven. Degene met beslissingsbevoegdheid neemt ook daadwerkelijk de beslissingen. Delegeren is niet de sterkste kant van het Poolse management. De bureaucratie vertraagt zakendoen enorm.

Eten en drinken

Typische Poolse gerechten zijn: barszcz, bigos, pierogie, marzurek en plendze. Koffie, thee en wodka wordt het meest gedronken. Begin niet met je maaltijd voordat de gastheer begint, dit is ongepast.

Relatiegeschenken

Geef geen gele chrysanten, dit wordt met begrafenissen geassocieerd. Geef nooit een even getal aan bloemen. De geschenken mogen niet te duur zijn, dit is beschamend voor de ontvanger.

Zakelijke gebruiken

Wees op tijd en plan uw afspraak minimaal vier tot vijf dagen van te voren. Zet in op een langetermijnrelatie. Maak duidelijke afspraken, denk niet te snel dat u en uw partner op dezelfde golflengte zitten. Een schriftelijke bevestiging naderhand wordt sterk aanbevolen.

NBSO

Polen Warschau ambassade
Economische afdeling
war-ea@minbuza.nl
+48 22 5591238