Portugal

Handelsinformatie Portugal

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Portugal en over de Portugese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Portugal

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Portugal in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Portugese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Portugal

Portugezen zijn tolerant, open, vriendelijk en bescheiden. Familie is belangrijk. De samenleving is flink politiek getint. Afhankelijk van het marktsegment waarin u opereert, kan het van belang zijn te weten van welke politieke partij uw klant is.

In het algemeen geldt dat u rekening moet houden met het bestaan van vele informele netwerken. Een Portugese partner kan u in principe helpen deze te leren kennen. De betalingstermijnen zijn doorgaans lang, met name de centrale en lokale overheden betalen laat.

Taal

De officiële taal is Portugees. Steeds meer Portugezen spreken ook goed Engels.

Zakelijke bijeenkomsten

Persoonlijke relaties in Portugal zijn bijna even belangrijk als het product dat u wilt verkopen. Zaken worden gedaan op basis van vertrouwen. Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Een Portugees doet liever zaken met iemand die hij kent en vertrouwt. Zoek goed uit wat de positie van uw Portugese zakenpartner is binnen de organisatie en of hij beslissingsbevoegdheid heeft.

Communicatie

Portugezen zijn zeer gevoelig voor academische titels. Senhor/Senhora kan als denigrerend worden opgevat door mensen met een academische titel. Indien u echter in het Engels of Frans spreekt doet zich dat probleem vanzelfsprekend niet voor.

U kan pas voornamen gebruiken als u hiervoor wordt uitgenodigd. Het is gebruikelijk om mensen de hand te schudden, zeker als u de mensen niet goed kent. In het algemeen kleden Portugezen zich tijdens het zakendoen conservatiever dan de Nederlanders.

Hiërarchie

De Portugese samenleving is traditioneel, formeel en hiërarchisch. Senioriteit wordt als belangrijk beschouwd en dient te worden gerespecteerd. Een gezaghebbende heeft grote invloed op de besluitvorming.

Hou rekening met bureaucratie en paperassen.  Het justitiële stelsel functioneert zeer traag, het verdient dan ook voorkeur een gang naar de rechtbank te vermijden door u goed te laten begeleiden door experts.

Eten en drinken

De lunch is een belangrijk moment in Portugal. Uw zakenrelatie zal een uitnodiging voor een lunch graag accepteren. Dit kan een goed moment zijn voor de presentatie van uw product. Wees geduldig.

Portugezen zijn viseters. Sardines, makreel en de beroemde bacalhau (gedroogde, gezouten kabeljauw) staan traditiegetrouw op alle menukaarten. Qua vlees wordt er voornamelijk varkensvlees gegeten. Pittige chorizoworstjes en varkens- en boonstoofpotjes. De Portugees houdt ook veel van snoep en gebak.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn niet echt belangrijk. Een zakelijk cadeau wordt onmiddellijk geopend om de gever meteen te bedanken.

Zakelijke gebruiken

In Portugal verloopt zakendoen minder snel dan elders in Europa. Innovatieve ideeën die in andere landen snel van de grond komen nemen in Portugal meer tijd in beslag. De consument is behoudend en dat heeft zijn weerslag in de zakencultuur. Het opstarten van een project gaat hier langzaam.

NBSO

Portugal Lissabon ambassade
Economische afdeling
lis-ea@minbuza.nl
+351 213914912