Qatar

Handelsinformatie Qatar

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Qatar en over de Qatarese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Qatar

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Qatar in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Qatar (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Qatarese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Qatar

Het zakendoen in de Golfregio vereist een andere aanpak dan in westerse landen. U begeeft zich in een geheel andere zakencultuur, waar de islamitische regels als een rode draad doorheen lopen. Lees deze tips voor zakendoen in de Golfregio.

 • In het land gelden islamitische regels. Deze regels worden niet streng toegepast, maar het is goed om daar rekening mee te houden. Respecteer de regels.
 • Plan niet veel afspraken op een dag. Het is vrij normaal dat uw zakenrelatie wat later binnenkomt.
 • Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel (sjeik, doctor) en achternaam.
 • Vermijd gespreksonderwerpen als politiek, religie en seks.

Meer tips

Op www.hollandplusyou.com vindt u meer informatie over de zakencultuur in de Golfstaten. Het handelsnetwerk van de Nederlandse overheid in de Golfstaten helpt u op weg als u wilt ondernemen in de regio.

Taal

Arabisch is de officiële taal, maar veel publicaties zijn tweetalig: in het Arabisch en het Engels. Gebruik zoveel mogelijk Arabisch promotiemateriaal. Laat uw materiaal vertalen door een native speaker/officieel vertaalbureau.

Communicatie

 • Cultureel inzicht is belangrijk in hoe tijdlijnen worden gebruikt. Qatari’s willen anderen niet van streek maken om het naleven van een deadline te forceren.
 • Over het algemeen duren gesprekken langer dan verwacht, omdat vergaderingen vaak worden onderbroken.
 • Het is zeer onverstandig om een Qatari in verlegenheid te brengen in de ogen van omstanders. Status is belangrijk. Zakencollega's vaak flatteren is een verstandige tactiek.

Hiërarchie

 • Managers nemen beslissingen na diverse discussies met alle betrokkenen. Zodra een beslissing is genomen, wordt deze overgedragen aan ondergeschikten om uit te voeren.
 • Medewerkers worden over het algemeen met respect behandeld. Op hun beurt behandelen werknemers hun manager met het respect dat bij hun positie hoort.
 • Als je in Qatar werkt, is het belangrijk om te onthouden dat eer en reputatie een belangrijke rol spelen en daarom is enige cross-culturele gevoeligheid vereist.

Eten en drinken

Er zijn strikte regels met betrekking tot het nuttigen van alcohol. Het meebrengen van alcohol is verboden. Het consumeren van alcohol in het openbaar is met uitzondering van enkele vijfsterrenhotels niet toegestaan.

Zakelijke gebruiken

 • Qatar is een islamitisch emiraat en het is raadzaam om uit beleefdheid zich niet opzichtig te kleden. Het is goed zich bewust te zijn van de heersende kledingvoorschriften. De kleding in de zakenwereld is formeel.
 • Goede persoonlijke relaties zijn belangrijk omdat vertrouwen essentieel is in het zakendoen.

Exportregels Qatar

Gaat u goederen exporteren naar Qatar? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Qatar is lid van de International Standards Organization (ISO).

Goederen die in Qatar worden geïmporteerd, moeten voldoen aan de normen die zijn ontwikkeld door de Qatar General Organization for Standards and Metrology (QGOSM) of de GCC Standardization Organization (GSO).

De Market Access Database heeft hier meer informatie over (onder het kopje ‘Standardisation’). Daar staat ook meer informatie over de samenwerking tussen de GSO en de nationale instanties voor standaarden.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Qatar is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Qatar. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

In het algemeen mag de import van goederen alleen worden uitgevoerd door lokale agenten die zijn ingeschreven als importeur en lid zijn van de Qatar Chamber of Commerce and Industry (QCCI). Die registratie wordt alleen verleend aan inwoners van Qatar of de GCC. Buitenlandse bedrijven moeten daarom gewoonlijk agenten inschakelen om hun producten te verkopen.

De Market Access Database heeft hier meer informatie over (kopje 'Import Regulations'). Daar is ook een voorbeeld van een agentencontract te vinden.

De douane van Qatar heeft de Customs Law online. Hoofdstuk 10 (pagina 70) gaat over agentenwetgeving.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke invoer in Qatar kan de ondernemer nog geen ATA-carnet gebruiken. Het is wel raadzaam om de ATA-carnets landenlijst van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden. De Kamer van Koophandel van Qatar is begin 2016 aangewezen als 'national guarantee' of ATA-carnet. Dat betekent dat Qatar op termijn ook wil meedoen aan het systeem van ATA-carnets.

Voor tijdelijke invoer in Qatar is nu nog de toestemming van de Director General of Customs vereist voor elke afzonderlijke zending. De Market Access Database heeft hier meer informatie over (onder het kopje 'Customs Procedures and Regulations').

De douane van Qatar heeft de Customs Law online staan. Hoofdstuk 5 (pagina 55) gaat over tijdelijke invoer. De Amerikaanse overheidsorganisatie voor internationale handel, Export.gov, heeft ook meer informatie over de Commercial Agents Law.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

NBSO

Qatar Doha ambassade
Economische afdeling
doh@minbuza.nl
+97444954700