Roemenië

Handelsinformatie Roemenië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Roemenië en over de Roemeense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Infographic handel Roemenië - Nederland

Handelscijfers Nederland - Roemenië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Roemenië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Overzicht handelscijfers Roemenië, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Roemenië-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Roemeense im- en export, economische ontwikkelingen en Roemeense handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Roemenië.

Roemeense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Roemenië

Roemenen zijn trots en voelen zich enorm verbonden met de vaderlandse cultuur. Als buitenlander is kennis van de Roemeense geschiedenis nuttig, maar wees voorzichtig in het uiten van uw mening.

Taal

Het is goed om te weten dat het Roemeens een Romaanse taal is en behoort tot dezelfde taalfamilie als Frans, Spaans en Italiaans. Naast het Roemeens spreekt de jongere generatie ook Engels. De oudere generatie spreekt ook Frans.

Zakelijke bijeenkomsten

Wie zaken wil doen in Roemenië moet geduld hebben en flexibel zijn. Zakendoen is hier gebaseerd op persoonlijke relaties en vertrouwen. De juiste mensen kennen is belangrijk, een kennismaking via een zakenpartner opent deuren.

Aan het begin van een vergadering wordt eerst over koetjes en kalfjes gepraat, pas daarna wordt overgegaan tot de kern van de zaak.

Communicatie

Roemenen zijn gastvrij en open. Een stevige handdruk en oogcontact is de juiste manier om elkaar te begroeten. Beleefdheid staat hoog in het vaandel en het respect voor ouderen is groot. Het is gebruikelijk om iemand aan te spreken met mijnheer of mevrouw (domnul of doamna) en daarna de familienaam. Aanspreken met de voornaam geeft uw zakenrelatie aan.

Hiërarchie

Ouderen hebben veel aanzien in Roemenië. Er is ook veel respect voor titels en opleidingen.

De kritiek is opbouwend en wordt gericht aan de groep als geheel.

Eten en drinken

Er wordt veel vlees gegeten, ook kaas is een populair product. De nationale drank is huisgestookte pruimenjenever. Ook wordt er wijn en bier gedronken door de Roemenen.

Relatiegeschenken

Bloemen, alcohol en chocolade zijn de meest voorkomende relatiegeschenken. Dit wordt altijd gewaardeerd, let wel op dat je een oneven aantal bloemen geeft. Een even aantal is gereserveerd voor begrafenissen.

Zakelijke gebruiken

  • Kom op tijd, Roemenen zijn punctueel.
  • Er wordt veel waarde gehecht aan formele kleding.
  • Onderhandel met gelijken en delegeer niet.

NBSO

Roemenië Boekarest ambassade
Economische afdeling
bkr-ea@minbuza.nl
+40212086047