Rusland

Handelsinformatie Rusland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Rusland en over de Russische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Rusland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Rusland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Russische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Rusland

Russen zijn formeel en de zakencultuur is sterk hiërarchisch. Russen zijn trots op hun land. Net als in andere landen is het wijs om van politiek en religie als onderwerp weg te blijven, ook al komt uw Russische gesprekspartner hierover kritisch uit de hoek. Respect staat hoog in het vaandel in Rusland. Een Rus hecht veel belang aan het gegeven woord. Doe geen loze beloftes.

Taal

De officiële taal is het Russisch. Hoewel er verandering merkbaar is bij de jongere generatie, spreekt de meerderheid van de Russen geen andere taal. De kennis van de Engelse taal is beperkt en veelal passief. Spreekt u zelf geen Russisch, maak dan zeker gebruik van een tolk bij uw afspraken en zoek een goede Russische partner op de markt die naast Russisch een andere toegankelijke taal beheerst. Een goede Russische vertaling van uw brochures, productlijst of op uw website laat zien dat u serieuze intenties heeft.

Zakelijke bijeenkomsten

Persoonlijk contact is belangrijk en beslissingen worden meestal genomen in persoonlijke gesprekken. Een zakelijke relatie is voor de Rus niet altijd puur zakelijk. Het menselijke aspect speelt een belangrijke rol en de Russische bedrijven willen een band opbouwen met hun zakenpartners. Telkens wisselende gezichten van een bedrijf wordt niet gewaardeerd. Bezoek eventueel uw zakenpartner regelmatig of nodig hem uit. Na afloop van besprekingen wordt vaak uitgebreid gegeten en gedronken.

Communicatie

Russen hebben drie namen: een voornaam, vadersnaam en een familienaam. Een oudere persoon of een hoger geplaatst iemand wordt aangesproken met de voornaam en de vadersnaam. Iemand alleen met de aanspreektitel ‘meneer’ (gospodin) of ‘mevrouw’ (gospozja) en de familienaam aanspreken komt heel officieel over. Van buitenlanders wordt het aanspreken met de voornaam aanvaard.

Hiërarchie

In Rusland leeft een sterk gevoel voor hiërarchie. Een oudere collega of gesprekspartner wordt als ‘wijzer’ beschouwd en niet zelden is de oudere persoon ook de beslissingsnemer, maar in het Russische bedrijfsleven en bij de overheid is ook een duidelijke verjonging merkbaar.

Eten en drinken

Gezamenlijk eten is onderdeel van de opbouw van de benodigde band en afslaan van eten ligt daarom wat lastig en er wordt aangedrongen. Zowel de lunch als het diner in Rusland bestaan uit voorgerechten, soep en een hoofdmaaltijd. Vlees is een belangrijk bestandsdeel van de maaltijd, maar in de grote steden zoals Moskou en St. Petersburg kunnen vegetariërs ook steeds beter terecht De nationale alcoholische drank van Rusland is wodka, al wordt er ook steeds vaker bier en wijn gedronken.
 

Relatiegeschenken

Russen geven zelf vaak kleine relatiegeschenken, een souvenir, een fles wodka, een doosje chocolade. Kleine relatiegeschenken of attenties worden gewaardeerd, zeker als dit typisch Hollandse souvenirs zijn. Geeft u bloemen, let er dan op dat het aantal bloemen oneven is. Een even aantal is bedoeld voor rouwplechtigheden.

Zakelijke gebruiken

Afspraken worden op korte termijn (aantal dagen van tevoren) gemaakt. Een afspraak moet op de dag zelf worden bevestigd en op tijd komen is een must. Het is gebruikelijk om afspraken nauwkeurig op papier te zetten. Bij het opstellen van een contract is het raadzaam een juridisch adviseur in de arm te nemen die goede kennis heeft van het Russische recht. De Ambassade en het Consulaat hebben een overzicht van actieve consultancies en juristenkantoren. Het zakendoen in Rusland verloopt trager dan u zou willen. Geduld is dus geboden.

Innovatie Attaché Netwerk Rusland

Rusland heeft een sterke technisch-wetenschappelijke traditie, specifiek binnen domeinen zoals fysica en wiskunde en sectoren zoals ruimtevaart en energie.

De Russische economie vraagt om meer kennis en technologie. Diversificatie en modernisering staan al geruime tijd op de beleidsagenda in Rusland om de economie minder afhankelijk te maken van olie en gas.

De overheid richt zich in toenemende mate op innovatie als sleutel tot succes op de lange termijn. Een van de meest in het oog springende voorbeelden is Skolkovo, waar onderwijs, research en bedrijfsleven worden samengebracht om innovatief onderzoek en commercialisering te stimuleren.

De vestiging van het IA-netwerk in Moskou volgt de innovatie en technologische ontwikkelingen in Rusland.

Publicaties

Contact

In Moskou is Pauline Döll aangesteld als Innovatie Attaché.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands:
Office for Science and Technology
Kalashny Pereulok 6
115127 Moskou
Rusland
Contactpersoon: Pauline Döll
Telefoon: +7 495 797 29 69
Fax: +7 495 797 29 07
E-mail: pauline.doll@minbuza.nl

NBSO

Rusland Moskou ambassade
Economische afdeling
mos-ea@minbuza.nl
+7 495 797 29 21