Rwanda

Handelsinformatie Rwanda

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Rwanda en over de Rwandese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Rwanda

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Rwanda in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Rwanda, mei 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Rwanda-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Rwandese im- en export, economische ontwikkelingen en Rwandese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Rwanda.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Rwandese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Rwanda

Ieder land heeft gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Rwanda.

Communicatie

 • Rwandezen communiceren over het algemeen direct.
 • Begroetingen zijn belangrijk in Rwanda. Begin daarom gesprekken met een begroeting.
 • Het is gebruikelijk om handen te schudden en te vragen hoe het gaat.
 • Onderwerpen als de genocide, oorlog, Hutu's en Tutsi’s en de politiek liggen gevoelig. Bespreek ze dus niet.
 • In de Rwandese zakenwereld wordt Engels en Frans gesproken.
 • Veel consumenten spreken alleen de lokale talen, Kinyarwanda of Swahili.
 • Promotiemateriaal voor de consumentenmarkt moet bij voorkeur in het Kinyarwanda zijn.

Afspraken

 • Zorg dat u op tijd op afspraken komt, hoewel tijd verder niet erg belangrijk is bij het zakendoen. Kijk er dus niet raar van op als afspraken veel uitlopen.
 • Geeft u iemand een cadeau, overhandig het dan met beide handen.

Kleding

 • Rwandezen houden ervan om aandacht te besteden aan hun uiterlijk.
 • U doet er goed aan om u conservatief te kleden bij het zakendoen. Voor mannen is een pak met das gebruikelijk. Vrouwen dragen rokken en jurken tot over de knie.

Exportregels Rwanda

Gaat u goederen exporteren naar Rwanda? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. De benodigde documenten voor Rwanda vindt u op de website van de Wereldbank. U vindt informatie over invoertarieven en –procedures bij de Rwanda Revenue Authority.

East African Community (EAC)

Rwanda is lid van de East African Community (EAC). Dit is een overkoepelende overheidsorganisatie van Kenia, Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi. Deze landen vormen een douane-unie, met onderling (tarief)vrij verkeer van goederen. Die goederen moet soms wel voldoen aan specifieke eisen. Meer informatie over tarieven, procedures en eisen vindt u op de website van de EAC.

Tijdelijke invoer

Rwanda is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming 'tijdelijke invoer' aangeven van uw goederen. U kunt ook een expediteur inschakelen voor de invoeraangifte. Een overzicht van expediteurs vindt u op de website van Fenex.