Saudi-Arabië

Handelsinformatie Saudi-Arabië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Saudi-Arabië en over de Saudische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Saudi-Arabië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Saudi-Arabië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Saudische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Saudi-Arabië

Het zakendoen in Saudi-Arabië vereist een andere aanpak dan men in westerse landen gewend is. Het is een geheel andere zakencultuur, waar de islamitische regels als een rode draad doorheen lopen. De islam is niet slechts een religie, maar beheerst naast het sociale ook het economische leven van alledag. Enige kennis van de tradities en gebruiken zal zeker op prijs worden gesteld.

Taal

 • Enkele Arabische woorden van de kant van de bezoeker zullen zeer op prijs worden gesteld. ‘Assalaam alaykum’ (letterlijk: vrede zij met u) is de traditionele islamitische begroeting in Saudi-Arabië. De ondernemer hoort dan te antwoorden met ‘wa alaykum assalaam’ (letterlijk: en vrede zij ook met u). ‘Shukran‘ betekent dank u wel en wordt meestal beantwoord met ‘afwan’ of ‘ahlen’.
 • 'Insha’a allah' (letterlijk: indien God wil) is ook een uitspraak die veel wordt gebruikt en betekent een belofte of een hoop dat iets zal gebeuren.

Zakelijke bijeenkomsten

 • Bij zakelijke afspraken wordt verwacht dat de bezoeker op tijd komt. Bij aankomst worden er handen geschud. Iedereen wordt met zijn titel (sjeik, doctor) en naam aangesproken. De gastheer zal na begroeting de bezoekers een plaats aanwijzen. De belangrijkste bezoeker zit gewoonlijk aan de rechterhand van de gastheer.
 • Visitekaartjes (Engels-Arabisch wordt aangeraden) worden met de Arabische zijde naar boven gepresenteerd.
 • Bij voorkeur laat de ondernemer het aan de gastheer over om het zakelijke deel van het gesprek te beginnen.

Communicatie

 • Op het zakendoen in de Arabische wereld is de kreet 'business is personal' van toepassing, in tegenstelling tot de 'business is business'-houding van vele West-Europese en Noord-Amerikaanse zakenlieden. Saudi's doen zaken met mensen en minder met bedrijven. Daarom is het opbouwen van een relatie van essentieel belang.
 • Bij het eerste contact is het niet de verwachting dat direct een contract kan worden afgesloten. De eerste afspraak moet er vooral toe dienen wederzijds vertrouwen te winnen.
 • De ondernemer doet er goed aan om het niveau van zijn zakenrelaties niet te onderschatten. Vaak hebben zij een gedegen (academische) opleiding genoten in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.
 • In de Arabische zakencultuur geldt dat de ondernemer niet direct met de deur in huis moet vallen. Geduld hebben is een noodzaak. De ondernemer moet ruim de tijd nemen voor een algemeen gesprek. Het is verstandig om onderwerpen als politiek, religie en seks te mijden.
 • Het is beter om 'de Arabische Golf' te zeggen en niet 'de Perzische Golf'.
 • Klaar is niet altijd klaar in de Arabische wereld. Hou er rekening mee dat er alsnog op het laatste moment wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Hiërarchie

Hou er tijdens onderhandelingen rekening mee dat degene die het meeste spreekt, niet altijd de beslissingen neemt. Geef de gesprekspartners daarom gelijk aandacht.
 

Eten en drinken

Geadviseerd wordt om voor de gesprekken ruim de tijd te reserveren. Al was het alleen maar voor het drinken van thee of Arabische koffie, die de ondernemer uit beleefdheid niet mag afslaan.
 

Relatiegeschenken

De volgende relatiegeschenken zijn geschikt om aan te bieden: een (luxe) pen waarin de naam of het logo van uw bedrijf is gegraveerd, agenda's, kalenders met Nederlandse taferelen en bijvoorbeeld Delfts blauw. Alcohol is ten strengste verboden.
 

Zakelijke gebruiken

 • Het is raadzaam om het contact na de eerste ontmoeting te consolideren, het liefst telefonisch. Een goede en snelle follow-up na afspraken en gesprekken is erg belangrijk.
 • In het westen hebben mensen de neiging om weg te kijken als ze nadenken, omdat te veel oogcontact soms als onbeleefd wordt ervaren. Wegkijken van een mannelijke gesprekspartner kan in Saudi-Arabië echter worden opgevat als oneerbiedigheid.
 • Handgebaren en andere bewegingen kunnen als uitnodigend of afwijzend worden ervaren. Als de ondernemer bijvoorbeeld de benen over elkaar kruist en de zolen van zijn schoenen toont, is dat een gebaar waarop de Arabische tegenpartij negatief reageert.
 • Een ontspannen houding zal helpen de juiste sfeer te creëren. Handcontact is in Saudi-Arabië een positief gebaar: een hand geven zal langer duren en er zal een kleinere afstand tussen de buitenlandse gast en de Saudi zijn dan in het westen gebruikelijk is.
 • Zakendoen voor een vrouw in Saudi-Arabië is anders dan voor een man. Er bestaat een sterke scheiding tussen mannen en vrouwen. Geadviseerd wordt om in eerste instantie een man te kiezen om namens het bedrijf naar Saudi-Arabië te gaan. Als dit echter niet mogelijk blijkt, hoeft vertegenwoordiging door een vrouw geen probleem te zijn, zolang er rekening wordt gehouden met de andere omstandigheden. Buitenshuis betekent dit een lange zwarte overjas (de 'abaya') en soms een hoofddoek.

Exportregels Saudi-Arabië

Gaat u goederen exporteren naar Saudi-Arabië? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven;
 • handelsbelemmeringen.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en standaarden

Saudi-Arabië is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Gereguleerde producten moeten voldoen aan de normen van de Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Als er geen specifieke Saudi-Arabische normen bestaan, moeten de goederen voldoen aan de normen van de GCC-standaardisatieorganisatie (GSO) of van toepassing zijnde ISO-normen.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Exporteurs zijn bij reguliere export aan de private sector niet verplicht gebruik te maken van een agent of distributeur. Zij mogen ook rechtstreeks leveren aan Saudische bedrijven.

Om de markt efficiënt te bewerken, stellen veel bedrijven wel een lokale agent aan. In Saudi-Arabië is het zakendoen nog altijd gebaseerd op persoonlijke relaties. Een agent beschikt vaak over de benodigde contacten in een bepaald netwerk. Neem de tijd om een goede agent te selecteren. Het is raadzaam om goed advies in te winnen voordat u een overeenkomst tekent met een agent. Trek de reputatie van de agent na en onderzoek of er geen sprake is van conflicterende belangen.

De wetgeving voor agentschappen en franchiseovereenkomsten is vastgelegd in de 'Commercial Agency Regulations'. Lexocology, een website voor juristen, heeft meer informatie over deze wetgeving. Let op: dit is geen officiële overheidswebsite.

Een buitenlandse onderneming kan een agenturenovereenkomst afsluiten met een handelsagent die is geregistreerd bij het ministerie van Handel. Het 'Modelcontract Agenturenovereenkomst' van de overheid moet gevolgd worden bij het opstellen van een overeenkomst. Het is raadzaam om deze modelagenturenovereenkomst echter niet volledig over te nemen, omdat het nogal eenzijdig is opgesteld in het voordeel van de agent.

Tijdelijke invoer

Wilt u producten tijdelijk invoeren in Saudi-Arabië? Dan moet u aan een aantal regels voldoen. Saudi-Arabië is (nog) niet aangesloten bij de ATA-conventie.

De Market Access Database heeft meer informatie over tijdelijke import (het kopje ‘Customs procedures and regulations’).

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Meer informatie

De douane van Saudi-Arabië heeft een lijst met invoerverboden voor producten die sowieso niet ingevoerd mogen worden.