Senegal

Handelsinformatie Senegal

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Senegal en over de Senegalese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Senegal

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Senegal in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Senegal-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Senegalese im- en export, economische ontwikkelingen en Senegalese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Senegal.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Senegalese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Senegal

Ieder land kent bepaalde gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Senegal horen.

  • Senegalezen communiceren meestal indirect.
  • Bij onderhandelingen vermijden Senegalezen zoveel mogelijk confrontaties of conflictsituaties. Dit leidt soms tot gedraai rondom het onderwerp. Druk uitoefenen heeft in ieder geval geen effect.
  • Senegalese zakenrelaties verwachten dat u op tijd bent voor vergaderingen, al komen zij zelf soms te laat. 
  • Senegalezen hechten veel waarde aan begroetingen en ‘small talk’ aan begin en eind van vergaderingen.
  • Wissel visitekaartjes liefst uit met 2 handen of alleen met de rechterhand. 
  • Het opbouwen van een persoonlijke band is heel belangrijk voor de Senegalees. Neem de tijd voor een eerste kennismaking en onderhoudt opgebouwde relaties goed.

Exportregels Senegal

Gaat u goederen exporteren naar Senegal? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).