Slovenië

Handelsinformatie Slovenië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Slovenië en over de Sloveense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Slovenië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Slovenië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Slovenië

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Nederland-Slovenië (pdf)' vindt u informatie over onder meer Sloveense in- en export, economische ontwikkelingen en Sloveense handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Slovenië.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Sloveense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Slovenië

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Slovenië.

Taal

De officiële taal is Sloveens. De meeste zakenmensen spreken goed Engels. Er wordt ook Duits en Italiaans gesproken.

Zakelijke bijeenkomsten

Persoonlijk contact is belangrijk en daarbij zijn Slovenen erg punctueel. Dreigt u te laat te komen voor een bijeenkomst geef dit dan tijdig door. Visitekaartjes wisselt u aan het begin van de bespreking uit.

Communicatie

Slovenen zijn beleefd en respectvol, ze onderbreken een spreker niet. Stel u bescheiden op, Slovenen houden er niet van als u opschept over uw prestaties.

Hiërarchie

In Slovenië neemt het management de belangrijkste beslissingen. Desalniettemin wordt elke werknemer gewaardeerd evenals zijn of haar mening.

Eten en drinken

U kunt worden uitgenodigd voor een etentje in een restaurant of bij uw zakenrelatie thuis. De gesprekken tijdens het diner zijn zakelijk of neutraal. Stel geen persoonlijke vragen, tenzij uw zakenpartner zelf over privézaken begint.

Relatiegeschenken

Het uitwisselen van relatiegeschenken is niet gebruikelijk. Toch wordt een klein presentje gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan een souvenir uit Nederland, bloemen of wijn.