Soedan

Handelsinformatie Soedan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Soedan en over de Soedanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Soedan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Soedan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Soedan, mei 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Soedan-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Soedanese im- en export, economische ontwikkelingen en Soedanese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Soedan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Soedanese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Soedan

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Soedan.

Taal

Soedan kent twee officiële talen: Arabisch en Engels. Het Arabisch is een specifieke Soedanese variant. Er worden nog honderd andere talen gesproken, zoals Nubische talen in het noorden en Dinka in het zuiden.

Zakelijke bijeenkomsten

Punctualiteit is in Soedan minder belangrijk dan geduld en vriendelijkheid.

Communicatie

 • Ga tactvol om met de omgeving. Vraag bijvoorbeeld eerst aan de desbetreffende tolk of de vraag of het commentaar acceptabel is.
 • Het is goed om in communicatie te beginnen met een flinke handdruk, een glimlach en een groet als ‘As-salamu alaykum’. Hou een zekere afstand tot de gesprekspartner.
 • Het is goed om het gesprek te beginnen over het land en Soedanees eten.

Hiërarchie

 • Vriendelijk en kalmte zijn gewaardeerde eigenschappen voor een manager in Soedan. In Soedan waardeert men een manager met een open houding, die interesse toont en gevoel voor eerlijkheid heeft. In Soedanese families en stammen worden beslissingen doorgaans genomen door ouderen.

Zakelijke gebruiken

 • Religie is erg belangrijk in Soedan. Ga bij het zakendoen respectvol om met islamitische gewoontes.
 • Soedan is een minder homogene maatschappij dan men meestal denkt. Er zijn veel verschillen op het gebied van taal, religie, geschiedenis en etniciteit.

Exportregels Soedan

Gaat u goederen exporteren naar Soedan? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms ®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Soedan is lid van de International Organization for Standardization (ISO). De Sudanese Standards and Metrology Organization (SSMO) beheert de verplichte Pre-Shipment Verification of Conformity (VOC) voorafgaand aan de goederen. Met de VOC kan gecontroleerd worden of de consumentenproducten in overeenstemming zijn met de Soedanese of internationale normen. De Market Access Database heeft hier meer informatie over onder het kopje 'Norms and Standards'.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Soedan is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet. Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Soedan.

U kunt meer informatie lezen over de halalkeurmerken en instanties op de pagina Halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Soedan is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet. De douane autoriteit van Soedan heeft meer informatie over tijdelijke invoer.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest