Somalië

Handelsinformatie Somalië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Somalië en over de Somalische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Somalië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Somalië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Somalische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Somalië

In Somalië zijn terroristische organisaties actief. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar Somalië, inclusief de gebieden Somaliland en Puntland. De veiligheidssituatie in het hele land is slecht. Blijf op de hoogte van het reisadvies voor Somalië via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gesprekken

Het is verstandig om een gesprek te beginnen door belangstelling te uiten naar de familie of het werk. De vraag “Sidee tahay?” kan gesteld worden. Dit betekent “Hoe gaat het met u?”. Somaliërs zijn nieuwsgierige mensen en willen u graag leren kennen. Zij zijn open en vinden het prima om over verschillende onderwerpen te praten. Het is verstandig om geen kritiek te uiten over hun geloof. De Somaliërs beschouwen de islam niet alleen als een religie, maar als een manier van leven.

Kleding

Het is verstandig om netjes en conservatief gekleed te gaan. Voor een man is een pantalon en een shirt tot over de ellenbogen prima. Voor vrouwen is het belangrijk dat het haar bedekt is. Jurken en rokken worden over de knie gedragen.

Afspraken

Geadviseerd wordt om op tijd op uw afspraak te zijn. Te laat komen wordt als onbeleefd beschouwd.

Taal

Somalisch is de officiële taal van Somalië. Daarnaast wordt er ook wel Arabisch en Engels gesproken.

Exportregels Somalië

Gaat u goederen exporteren naar Somalië? Hou dan rekening met de regels voor tijdelijke invoer. Zorg ook voor een contract, zodat u daar bij eventuele geschillen op kunt terugvallen.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

Somalië is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming 'tijdelijke invoer' aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs is te vinden op de website van Fenex.