Sri Lanka

Handelsinformatie Sri Lanka

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Sri Lanka en over de Sri Lankaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Sri Lanka

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Sri Lanka in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Sri Lanka (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Sri Lankaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Sri Lanka

Wilt u zakendoen in Sri Lanka? Zorg dat u op de hoogte bent van de zakelijke etiquette en de zakelijke gebruiken.

Begroeting

Sri Lankanen hebben een nette zakenetiquette. Geef een stevige handdruk. Bent u een man? Wacht bij een begroeting met een vrouw totdat zij als eerste de hand uitsteekt.

Vergadercultuur en beslissingen

  • Goede en betrouwbare zakenrelaties zijn erg belangrijk voor de Sri Lankanen. Een zakenrelatie opbouwen kost tijd. Daarom is de eerste vergadering vaak alleen een kennismaking.
  • Sri Lankanen zeggen niet altijd direct waar het op staat. Luister daarom goed tussen de regels door.
  • De top (beleidsmakers) wonen vergaderingen vaak zelf niet bij. Het middensegment van de staf wel. Is er een goed en solide zakenvoorstel? Dan wordt dit doorgestuurd naar de top. Uw geduld kan hierdoor op de proef worden gesteld. Het heeft geen zin om extra druk uit te oefenen.

Visitekaartjes

Het uitwisselen van visitekaartjes gaat zoals u gewend bent. Zet waar mogelijk uw titel(s) erop. Geef uw kaartje altijd met 2 handen.

Exportregels Sri Lanka

Gaat u goederen exporteren naar Sri Lanka? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels voor tijdelijke invoer. Stuur de juiste documenten mee. Ook gelden er speciale producteisen en verpakkings- en etiketteringsvoorschriften.

Documenten en invoertarieven

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Invoerverboden en producteisen

Bekijk de volledig lijst met invoerverboden in de Market Access Database.

Bij de Nederlandse Waren en Voedsel Autoriteit (NVWA) vindt u informatie voor ondernemers over de invoereisen voor planten, plantaardige producten, dieren, dierlijke producten en levende producten.

Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften

Op het etiket moet in het Engels staan:

  • naam en adres van de fabrikant;
  • naam en aard van het product;
  • internationale details en land van herkomst;
  • productiedatum indien van toepassing en vervaldatum indien van toepassing.

De Market Acces Database beschrijft per productgroep hoe de producten moeten worden verpakt en wat er op het etiket moet staan.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).