Suriname

Handelsinformatie Suriname

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Suriname en over de Surinaamse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Suriname

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Suriname in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Surinaamse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Suriname

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder enkele gedragsregels die bij de Surinaamse zakencultuur horen.

Aanspreken

  • Surinamers stellen beleefdheid en respect op prijs.
  • Tutoyeren bij een eerste ontmoeting is niet gebruikelijk.
  • Surinamers stellen de  directe manier van spreken van veel Nederlanders niet altijd op prijs, zeker wanneer het om iets negatiefs gaat. Formuleer zaken met een negatieve lading zo zorgvuldig mogelijk.

Hiërarchie

In Suriname speelt hiërarchie een belangrijker rol dan in Nederland.

  • Organisaties zijn over het algemeen minder plat.
  • De hiërarchie tussen functionarissen in Surinaamse bedrijven is belangrijk. Die rol is merkbaar bij de keuze voor een gesprekspartner of bij het niveau waarop beslissingen worden genomen.
  • Is de directeur van een organisatie aanwezig tijdens een vergadering? Dan wordt de aanwezigheid van de directeur van de tegenpartij (of iemand van het managementteam) gewaardeerd.  

Tijd

Surinamers zijn over het algemeen op tijd op afspraken. Ze verwachten dat ook van de tegenpartij.