Tanzania

Handelsinformatie Tanzania

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Tanzania en over de Tanzaniaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland- Tanzania

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Tanzania in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Tanzaniaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Tanzania

Wilt u zakendoen in de Tanzania? Lees dan deze tips.

  • Kom op tijd voor uw zakelijke bespreking. De meeste Tanzanianen zijn zich er van bewust dat buitenlanders de tijd goed in de gaten houden en moeite doen om op tijd op een afspraak te komen. Wees echter niet beledigd als ze toch laat arriveren.
  • Groet eerst de persoon met de belangrijkste functie, daarna de andere personen.
  • Er is geen vast protocol voor het aanbieden van uw visitekaartje, maar doet u dit in elk geval met de rechterhand.
  • Start een vergadering met een begroeting en een informeel gesprek. Het wordt op prijs gesteld als u enkele begroetingen in het Swahili kent, zoals 'Habari yako' (hoe gaat het). Nog mooier is het als u een eenvoudig gesprek kunt voeren in het Swahili. Onderwerpen kunnen zijn: de familie van de gastheer, kinderen, situatie thuis en werk.