Thailand

Handelsinformatie Thailand

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Thailand en over de Thaise economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Thailand

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Thailand in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Thaise economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Thailand

Thais vinden het belangrijk om eerst een goede persoonlijke band op te bouwen voor dat er zaken worden gedaan. Respect is één van de belangrijkste pijlers van Thailand. De koning neemt een belangrijke plaats in en opmerkingen en grapjes hierover worden niet gewaardeerd. Ook beeltenissen van Boeddha behandelt u met respect. Een Thai is altijd vriendelijk en zal altijd lachen ook al rechtvaardigen de omstandigheden dit gedrag niet.

Taal

Thai is de hoofdtaal. De kennis van Engels is beperkt. Binnen de zakenwereld wordt wel Engels gesproken

Zakelijke bijeenkomsten

In de Thaise samenleving speelt ‘gezichtsverlies’ een belangrijke rol, zo ook in het zakenleven. Conflicten en confrontaties worden kost wat kost vermeden. Verbeter of bekritiseer bijvoorbeeld nooit uw tegenpartij in het bijzijn van anderen. U verliest er het respect van de tegenpartij mee. Het resultaat is vaak dat geen enkele samenwerking meer mogelijk is. Wees geduldig. Ga niet in hetzelfde tempo als in Nederland.

Communicatie

De Thai staat bekend om hun verdraagzaamheid en gastvrijheid. Laat u niet verleiden tot joviaal gedrag en raak uw gesprekspartner niet aan. Thai vermijden elke vorm van fysiek contact met mensen die ze niet goed kennen. Bij een ontmoeting kunnen Thaise mannen u de hand schudden maar vrouwen gebruiken soms de ‘wai’: beide handen zijn dan tezamen en ze worden ter hoogte van de kin gehouden. Indien u ‘gewaid’ wordt, beantwoordt u dit met een hoofdknik en een glimlach.

Hiërarchie

De Thaise maatschappij is zeer hiërarchisch. Behandel hoger geplaatste en oudere functionarissen met respect. Thai verlenen een hoge status aan oude, rijke en/of machtige mensen. Volgens de Thaise samenleving kan een ondergeschikte nooit kritiek uiten op een meerdere. Een thai neemt niet snel initiatief. Een medewerker wacht op de bevelen van de baas.

Eten en drinken

Rijst is het belangrijkste ingrediënt in de Thaise keuken, van ontbijt tot dessert. De Thais eten graag pittig tot heet. De lokale drank is ‘Awy’, een zelfgemaakte frisdrank van suikerriet dat wordt verkocht in een plastic zakje. Betreed u een restaurant of huis dan is het gebruikelijk om de schoenen uit te trekken. Eettafels worden alleen gebruikt door de rijken. Doorgaans zit de Thai in de kleermakerszit op de grond te eten. Bij een etentje wordt verwacht dat de rijkste of oudste betaalt. Wanneer u met een Thais gezelschap uit eten bent, zien zij u als de rijkste persoon.

Relatiegeschenken

Thai verwachten geen relatiegeschenken, maar het wordt wel gewaardeerd als u een klein (relatie)geschenk of attentie meebrengt. Om eventueel 'gezichtsverlies' voor de gever te vermijden, pakt men cadeaus niet uit in uw bijzijn. Typische ‘Holland’-souvenirs zijn gewild.

Zakelijke gebruiken

Visitekaartjes zijn een absolute must in Thailand. U wordt niet serieus genomen wanneer u geen visitekaart kan afgeven. U spreekt uw relatie formeel aan met ‘Khun’ gevolgd door de voornaam. De meest veilige dresscode is om formeel gekleed te gaan. Een Thai zal u begroeten met een (slappe en snelle) handdruk. Van buitenlanders wordt verwacht op tijd aanwezig te zijn bij een afspraak, iets dat niet verwacht kan worden van de Thai zelf. Geef een afspraak direct een vervolg. ‘Ja’ betekent niet zomaar ‘Ja’, maar ‘Ja, ik begrijp wat u zegt.’

Exportregels Thailand

Gaat u goederen exporteren naar Thailand? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Invoertarieven en exportdocumenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Hoewel Thailand de 'Standards Code' van de WTO heeft ondertekend, wijken diverse producten af van internationale normen. De regering heeft toegezegd de Thaise normen geleidelijk aan in overeenstemming te brengen met internationale en Europese regels. Het Thailand Industrial Standards Institute (TISI) stelt standaardspecificaties (productnormen) vast. Deze instantie is verder verantwoordelijk voor testprocedures, inspectie en certificering. TISI heeft voor diverse productgroepen normen vastgesteld, waaronder textiel, meubelen, machines, metalen, levensmiddelen, landbouwproducten, plastic en rubber. De volledige lijst is te vinden op TISI: list of compulsory standards.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Thailand heeft wel aparte wet- of regelgeving voor agenten. Meer informatie vindt u op Siam legal.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u in Thailand gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest