Tsjaad

Handelsinformatie Tsjaad

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Tsjaad en over de Tsjadische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Tsjaad

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Tsjaad in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:
•    Invoer van Tsjaad naar Nederland
•    Uitvoer van Nederland naar Tsjaad

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Tsjadische economie

•    U vindt informatie over de Tsjadische economie op de website van de AfDB.
•    Op de website van African Economic Outlook staat een economisch rapport over Tsjaad.
•    U vindt economische statistieken in het CIA World Factbook.•   

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Tsjaad

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Tsjaad.
  • Informeer u over de situatie in Tsjaad en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Bij een ontmoeting is het gebruikelijk om de handen te schudden.
  • Wanneer u een vrouw begroet, gebeurt dat vaak alleen verbaal, dus zonder het schudden van de hand.
  • Wissel aan het begin van de ontmoeting beleefdheden uit.   
  • Houd er rekening mee dat de communicatiestijl van de inwoners van Tsjaad vrij direct is.
  • Frans en Arabisch zijn de officiële talen in Tsjaad. Daarnaast zijn er meer dan 120 verschillende talen en dialecten.
  • In de hoofdstad N’Djamena kunt u  een pak met stropdas dragen. In dorpen is casual kleden meer normaal.
  • Als vrouw kunt u zich het best conservatief kleden. Draag daarom jurken en rokken tot over de knie. U kunt beter geen dure accessoires dragen.
  • Gebruik altijd uw rechterhand bij het aannemen of geven van een visitekaartje.
  • U mag geen militaire installaties, overheidsgebouwen en luchthavens fotograferen.

Exportregels Tsjaad

Gaat u goederen exporteren naar Tsjaad? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. Op de website van de Wereldbank vindt u de benodigde documenten voor Tsjaad.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel (KvK) vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de KvK uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de KvK via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

De importeur moet bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u op de website van Fenex.

Tsjaad is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet).