Tsjechië

Handelsinformatie Tsjechië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Tsjechië en over de Tsjechische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Tsjechië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Tsjechië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Tsjechische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Tsjechië

In het algemeen zijn Tsjechen gereserveerd en duurt het enige tijd voordat ze zich comfortabel voelen. Dit heeft vooral te maken met het tonen en gebruik van respect. Hou er rekening mee dat invloeden uit de tijd van het communisme nog volop aanwezig zijn. Een Tsjech stelt het niet zo op prijs als een buitenlander hier een mening over geeft.

Taal

Tsjechisch is de hoofdtaal maar veel mensen spreken ook Duits en Engels, vooral in de grote steden. De oudere generatie spreekt Duits, terwijl de jongeren het Engels machtig zijn.

Zakelijke bijeenkomsten

De Tsjechen zijn ingenieuze handelaars en geven de voorkeur aan duurzame handelsrelaties op voet van gelijkwaardigheid. Om de interesse van uw zakenpartner op te wekken, doet u er goed aan om al aan het begin van de bijeenkomst te wijzen op de technische voordelen van uw product.

Communicatie

De Tsjechen zijn trots op hun taal. Het is niet gebruikelijk om bij een ontmoeting te vragen ‘Hoe gaat het?’, dit wordt als opdringerig beschouwd. Wel wordt er bij zowel mannen als vrouwen een stevige handdruk verwacht. Door de val van het communisme is de werkcultuur steeds meer opgeschoven richting de westerse stijlvorm. Tsjechen zijn heel beleefd en zullen niet direct een antwoord geven. Aarzeling en bedachtzaamheid is een vorm van beleefdheid.

Hiërarchie

Tsjechië kent een masculiene cultuur, waar mensen gewend zijn om van boven af aangestuurd te worden. Leiderschap is gebaseerd op persoonlijke macht en hiërarchische positie. Het gebruik van voornamen is niet gewoon, zeker niet bij een eerste contact. Mensen met titels hebben een bepaalde aanzien. Hiervan wordt ook een bepaalde verantwoordelijkheid verwacht.

Eten en drinken

De Tsjechische keuken is vooral een verzameling van gerechten uit omringende landen. Vlees is het hoofdbestanddeel van de maaltijd. Varkensvlees, kip, bief en andere vleessoorten vormen de basis. Wordt u uitgenodigd bij iemand thuis om te eten dan is het gebruiken uw schoenen uit te trekken en de zogenaamde gastslippers aan te trekken. Qua drank wijkt Tsjechië nauwelijks af van de omringende landen. Bier, frisdrank, wijn en water worden veel gedronken in Tsjechië.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenk is geen must. Een fles wijn of bloemen zijn ideale kleine geschenken en worden altijd gewaardeerd.

Zakelijke gebruiken

Het persoonlijk contact staat centraal. Het eerste contact is puur ter introductie. Begin bij de eerste afspraak niet gelijk over zakelijke onderhandelingen. Onderhandelen kan soms wel langer duren, omdat men van bij het begin elk detail in het contract wil bespreken. Een geschreven contract is dan ook aan te bevelen om misverstanden te vermijden. Een Tsjech geeft het niet snel aan als hij of zij iets niet verstaat of begrijpt.

NBSO

Tsjechië Praag ambassade
Economische afdeling
pra@minbuza.nl
+420233015256