Tunesië

Handelsinformatie Tunesië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Tunesië en over de Tunesische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Tunesië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Tunesië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Tunesië, april 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Tunesië-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Tunesische im- en export, economische ontwikkelingen en Tunesische handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Tunesië.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Tunesische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Tunesië

Wilt u zakendoen in Tunesië? Lees dan onderstaande tips.

Begroeting

  • Tunesiërs doen graag zaken met iemand die ze kennen en respecteren. Besteed tijd aan het aangaan van een persoonlijke relatie. Tunesiërs gaan daarna pas over tot het echte zakendoen.
  • De Franse invloed op het zakendoen is nog duidelijk merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan hoffelijkheid en vaste gewoontes. Zo is een handdruk is de normale manier van begroeten. Steekt een vrouw (nog) niet haar hand uit? Laat het dan bij een beleefde hoofdknik.

Vergadercultuur en beslissingen

  • Maak een afspraak bij voorkeur vooraf via de telefoon. Bevestig de afspraak een paar dagen vooraf nogmaals. Houd ook rekening dat e-mail nog niet overal gebruik wordt. Een meeting begint pas na een informeel praatje.
  • Tunesiërs hebben een 'open door' vergaderbeleid. Iedereen kan onaangekondigd een vergadering binnen lopen. Een vergadering wordt dan onderbroken. Teruggaan naar het oorspronkelijke onderwerp kan pas nadat deze persoon is vertrokken.
  • Tunesiërs vinden het soms moeilijk om openlijk nee te zeggen. Let er dus op dat er geen misverstanden ontstaan.
  • Beslissingen worden over het algemeen traag genomen. Geduld is een schone zaak en het uitoefenen van druk werkt vaak averechts. Het tonen van ongeduld kan als een belediging worden opgevat.

  • Relatiegeschenken worden gewaardeerd. Alcohol is in de meeste gevallen geen goed geschenk. Zeker als u niet weet of uw zakenpartner alcohol drinkt.

  • Benadruk of benoem een universitaire titel of een speciale erkenning. Dit wordt gewaardeerd.

Taal

Frans is de commerciële taal. Zorg ervoor dat documenten en brochures in het Frans zijn.

Kleding

De dresscode is formeel. Bij een eerste meeting horen mannen een pak met das te dragen. Vrouwen kiezen voor kleding die de armen bedekt en dragen een rok tot aan de knie.

Andere tips

Tijdens de ramadanis het niet verstandig om een zakenafspraak in te plannen. De werkdagen zijn dan korter.

Exportregels Tunesië

Gaat u goederen exporteren naar Tunesië? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Tunesië kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Tunesië.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Tunesië is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Tunesië. Bekijk meer informatie over halalcertificering.