Turkije

Handelsinformatie Turkije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Turkije en over de Turkse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Turkije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Turkije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Turkse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Turkije

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Turkije.

Taal

Spreek de doelgroep direct aan in het Turks. Dat is de officiële taal in Turkije en eerste taal van 90 % van de bevolking. Verder wordt er ook Koerdisch en Arabisch gesproken in Turkije. Er zijn nog diverse dialecten.

Zakelijke bijeenkomsten

 • Gebruik bij het eerste telefonische of e-mailcontact een paar Turkse woorden. Bevestig uw afspraak kort tevoren en bereid u goed voor. Turkse ondernemers hebben een internationale oriëntatie en zijn goede onderhandelaars.
 • Kom bij uw afspraken stipt op tijd. Het verdient aanbeveling kort van tevoren uw afspraak te bevestigen. Neem ook de tijd om de zaken te bespreken (geen haast).
 • Toon oprechte interesse in het welzijn van uw zakenpartner. Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen zijn belangrijk.
 • De dresscode is formeel: pak met das.

Communicatie

 • Het opbouwen van een persoonlijke relatie is heel belangrijk in Turkije. Het verdient aanbeveling daar voldoende tijd aan te besteden. Ook in zakelijke relaties informeert men regelmatig naar elkaars welzijn. Neem een Turks contactpersoon of tolk mee, bij voorkeur uit een grote stad, die het Westen kent.
 • Familie, werk en afkomst zijn goede onderwerpen om een gesprek mee te beginnen. Vermijd gevoelige politieke en religieuze onderwerpen, of het onderwerp seksualiteit. Turken waarderen wel het gebruik van humor in de communicatie.
 • Mimiek en gebaren zijn belangrijk in de Turkse communicatie. Turken houden minder afstand tot elkaar dan bij ons de gewoonte is. Oogcontact houden is belangrijk.
 • In het land gelden islamitische regels. Deze regels worden niet streng toegepast, maar respecteer de regels wel.
 • Turken zijn terughoudend om het woord ‘nee’ te gebruiken. Ze gebruiken liever uitdrukkingen als Bakariz (‘We zien het wel’), Düsünürüz (‘We denken er nog even over na’).

Hiërarchie

 • De Turkse zakelijke cultuur is formeel en kenmerkt zich door een hiërarchische structuur. Het is belangrijk dat u binnen het bedrijf waarmee u zaken wilt doen met de juiste persoon spreekt. Als u met een hooggeplaatst persoon aan tafel zit, is het verstandig zelf met een delegatie van vergelijkbaar 'gewicht' te komen. Aan de andere kant is het niet verstandig om bij het zakendoen een paar stappen op de hiërarchische ladder over te willen slaan. Het nemen van besluiten kan tijd kosten.
 • Hoewel de Turkse arbeidscultuur nog traditioneel is, zijn er wel veranderingen gaande. Moderne managementmethoden zijn tegenwoordig wel bekend in Turkije.
 • Spreek uw zakenpartner bij voorkeur aan met een academische titel en achternaam.

Eten en drinken

 • Elke bezoeker krijgt koffie of thee aangeboden en het is niet netjes om dat te weigeren. Turkse koffie is een nationale drank.
 • De meeste zakelijke entertainment vindt plaats in restaurants. Turken genieten van eten en de maaltijd is een tijd om te ontspannen en een goed gesprek aan te gaan.
 • In de Turkse gastvrijheid betaalt de gastheer altijd voor de maaltijd. Het delen van een rekening is iets wat Turken niet kennen. Proberen aan te bieden om te betalen wordt als beleefd beschouwd, maar niet toegestaan.

Relatiegeschenken

Gepaste relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld koffie, elektronica of pennen, gegraveerd met uw bedrijfslogo. Gaat u bij een zakenrelatie thuis op bezoek, dan zijn bloemen of bonbons een gewaardeerd geschenk.

Zakelijke gebruiken

Neem een juridisch adviseur in de arm die goed op de hoogte is van de Turkse handelswetten. Hij of zij moet kennis hebben van het Turkse recht voor het opstellen van een contract. Leg alles nauwkeurig schriftelijk vast. Doe dit bij voorkeur in het Engels. Onderteken de versie in het Nederlands en Turks niet. Leg in het contract vast wie de bevoegde rechter is in het geval van een conflict. De administratieve achterstand bij rechtbanken in Turkije is enorm. Stel contracten duidelijk op. Zorg dat de tegenpartij niets op een andere manier kan opvatten.

Innovatie Attaché Netwerk Turkije

Turkije heeft de ambitie om de investeringen in innovatie en technologische ontwikkeling te vergroten. Het land richt zich daarbij vooral op de sectoren automotive, machinebouw, ICT, defensie, ruimtevaart, energie, water, voedsel en gezondheidszorg.

De vestiging van het IA-netwerk in Istanbul volgt de ontwikkelingen in Turkije en publiceert hierover.

Publicaties

Contact

De Innovatie Attaché werkt proactief samen met de Economische afdeling en de Landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Ankara, het Consulaat-generaal in Istanbul en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Izmir.

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands
Advisor for Innovation, Technology & Science | Netherlands Network for Innovation, Technology & Science (NL-NITS)
Istiklal Caddesi 197
3443 Beyoglu Istanbul, Turkey

NBSO

Turkije Ankara ambassade
Economische afdeling
ist-ha@minbuza.nl
+90 312 409 1800

NBSO Izmir
Heris Tower Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:12 D:121
35210 Alsancak/Izmir
Telephone: +90 232 463 9102
E-mail: info@nbso.com.tr
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nbso-izmir?trk=top_nav_home

Chief Representative
Mr. Faruk Uçar Mobile: +90 541 503 35 00
E-mail: farukucar@nbso.com.tr

Deputy Representative
Ms. Mehtap Yildiz-Nuijens
Mobile: +90 530 926 9346
E-mail: mehtapyildiz@nbso.com.tr