Verenigd Koninkrijk

Handelsinformatie Verenigd Koninkrijk

Voor informatie over de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) en over de Britse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel Verenigd Koninkrijk met Nederland

Handelscijfers Nederland - Verenigd Koninkrijk

Het VK is al jarenlang een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De belangrijkste exportproducten zijn chemische producten en machines. Daarnaast exporteert Nederland veel vlees, groente en fruit.

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met het VK in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Of bekijk de Internationaliseringsmonitor van het CBS. Dit e-book, uitgegeven in 2017, schetst de economische verwevenheid tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 

Handelscijfers Verenigd Koninkrijk

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Verenigd Koninkrijk-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Britse im- en export, economische ontwikkelingen en handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Britse economie

Brexit

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van Brexit op het vrije verkeer van EU-ingezetenen ten opzichte van het VK. Tot de officiële terugtrekking uit de EU (verwacht in 2019) blijft de huidige situatie waarschijnlijk bestaan.

Het Brexitloket geeft meer informatie over de Brexit.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Innovatie Attaché Netwerk Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk, en Londen in het bijzonder, is een hub voor internationaal talent en internationale verbindingen in innovatie, technologie en wetenschap. Nederland heeft daarbij een uitstekende reputatie als samenwerkingspartner.

Het Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie als vooraanstaand technologie- en wetenschapsland en beschikt over een sterk innovatielandschap. Het land speelt een toonaangevende rol op het gebied van digitalisatie (big data, cyber security, AI en fintech), life sciences and health (gene therapy, drugs discovery en e-health) en high tech (space applications, manufacturing technologies en automotive). Daarnaast is er een uitstekend start-upklimaat met zeer goed ontwikkelde accelerator programma’s.

De vestiging van het IA-netwerk in Londen volgt de technologische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en werkt als verbinder tussen Britse en Nederlandse partijen, om zo beiden vooruit te helpen.

Publicaties

Contact

In het Londense IA-kantoor werkt Martijn Verwegen als innovatie attaché in nauwe samenwerking met Lieke Conijn en Victoria Hall van de economische afdeling.

Dr. Martijn Verwegen (Innovatie algemeen)
T +44 20 7590 3276
E martijn.verwegen@minbuza.nl

IA Netwerk Verenigd Koninkrijk: Londen
Holland Innovation Network in the United Kingdom
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
38 Hyde Park gate | London | SW7 5DP | United Kingdom
T +44 20 7590 3200

NBSO

Manchester
Centurion House
11th floor
129 Deansgate
Manchester, M3 3WR
Phone number: +44 161 834 6033
E-mail: info@nbso-manchester.co.uk

Chief Representative
Ms. Marjolein Bouwers
Phone number: +44 (0) 795 824 3115
Direct Dial: +44 (0)161 834 9082
E-mail: m.bouwers@nbso-manchester.co.uk

Deputy Representative
Ms. Els Steiger
Phone number: +44 (0) 750 100 1914
Direct Dial: +44 (0)161 834 9084
E-mail: els.steiger@nbso-manchester.co.uk