Verenigde Staten

Handelsinformatie Verenigde Staten

Voor informatie over de handel tussen Nederland en de Verenigde Staten en over de Amerikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel VS - Nederland

Handelscijfers Nederland - Verenigde Staten

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Verenigde Staten in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

In een uitgebreidere infographic op de website van het CBS vindt u gegevens over de handelsstromen tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Verenigde Staten (pdf, november 2017), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Uitgelicht: de handel met Californië

Deze infographic toont de Nederlandse handel met de staat Californië:

Handel Nederland - VS

Amerikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Innovatie Attaché Netwerk Verenigde Staten

De VS is het meest innovatieve land ter wereld. Het land neemt 40% van de wereldwijde R&D-uitgaven voor zijn rekening en zet hoog in op innovatie. 

Het IA-netwerk in de VS richt zich op (ondernemende) onderzoekers, hightech starters, onderzoeksinstellingen/kennisinstituten en beleidsmakers, maar ook op investeerders in Nederland. Het netwerk volgt innovatie in de VS vanuit de vestigingen in Boston, San Francisco en Washington.

Publicaties

NBSO

Houston
1801 Allen Parkway,
Suite 240 Houston,
Texas 77019

Chief Representative
Ms. Saskia Pardaans
Phone number: +1 832 709 6200
Direct dial: +1 832 699 4557
E-mail: pardaans@nbso-texas.com
Skype: saskia.pardaans

Deputy Representative
Mr. Daniel Pérez
Phone number: +1 832 900 4947
Direct dial: +1 832 937 5141
E-mail: pérez@nbso-texas.com