Vietnam

Handelsinformatie Vietnam

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Vietnam en over de Vietnamese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Vietnam

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Vietnam in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers

In het rapport Handels- en investeringscijfers Vietnam-Nederland (pdf) vindt u een overzicht van de handel tussen Nederland en Vietnam, de Vietnamese import en export, economische ontwikkelingen en Vietnamese handelspartners.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Vietnamese economie

Recente economische en sociale hervormingen hebben de deuren geopend voor buitenlandse investeerders. Door de nieuwe investeringen en de industriële ontwikkeling neemt de behoefte aan buitenlandse producten en diensten toe. Nederland is de grootste Europese investeerder in Vietnam. Het land heeft veel potentie voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Vrijhandelsakkoord

Vietnam en de EU sloten in 2015 een akkoord over vrijmaking van de onderlinge handel. Bijna alle tarieven worden op 0 gesteld. De resterende tarieven worden gradueel afgebouwd. Dit biedt voordelen voor zowel consumentenproducten als productiemiddelen (zoals machines).

Lees voor meer informatie de Guide to the EU-Vietnam Free Trade Agreement (pdf).

Vietnam doet ook mee aan het Trans Pacific Partnership agreement met landen als de VS, Japan, Canada, Australië. Bovendien is Vietnam onderdeel van de ASEAN Economic Community. Daarmee is Vietnam een interessante optie voor als productievestiging. Dan krijgt u de voordelen van deze vrijhandelsakkoorden en de aangesloten markten.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Vietnam

Vietnamezen zijn vriendelijk, werken hard, klagen niet en zijn punctueel. Er is makkelijk contact te maken met Vietnamezen waarmee je werkt. Hoewel de taal een belemmering is, zijn Vietnamezen over het algemeen heel behulpzaam.

Wel is er in zekere mate sprake van corruptie en omkoping. Het verkeer in de steden is chaotisch. Praat liever niet over politiek en de Vietnamoorlog.

Taal

Het Vietnamees is de officiële taal. Het gebruik van Engelse taal raakt steeds meer ingeburgerd, maar is nog beperkt. Niemand verwacht dat u de Vietnamese taal beheerst voorafgaand aan een zakelijke bijeenkomst. Maar het is verstandig om tenminste één of twee woorden te leren, dit is een vorm van beleefdheid. Het is verstandig een tolk mee te nemen tijdens bepaalde meetings.

Zakelijke bijeenkomsten

Het is gebruikelijk conservatieve kleding te dragen tijdens een zakelijke bijeenkomst. De eerste vergadering gaat niet over zaken maar is de gelegenheid om uw tegenpartij te leren kennen en een goede werkrelatie op te bouwen. Zorg dat u op tijd bent op de zakelijke afspraak. Als u te laat komt dan kan dat worden beschouwd als gezichtsverlies. Als zakenpartners het niet met elkaar eens zijn volgt er een lange periode van stilte. Wees geduldig en bereid om veel papierwerk te doorlopen om zo tot een overeenkomst te komen.

Communicatie

Hoewel het schudden van handen is ingeburgerd is de traditionele groet het samenstellen van de handen en het buigen van het hoofd. Beleefdheid staat voorop en onthoud de namen in omgekeerde volgorde. Kinderen proberen ten alle tijden contact te maken door te zwaaien en te vragen waar je vandaan komt en hoe je heet. Raak nooit het hoofd van andere mensen aan. Aanvaard geen complimenten en spontane uitnodigingen om bij iemand thuis te gaan eten.

Hiërarchie

Hiërarchie is iets waar de Vietnamees aan gewend is. Ook al hebben ze zelf een beter idee, ze doen wat de baas vraagt. Dit zien de werknemers als een vorm van leergierigheid en hard werken. Voor beslissingen is het belangrijk dat u bij de juiste persoon in de hiërarchische keten moet zijn.

Eten en drinken

De Vietnamese keuken is een Aziatische keuken waarbij rijst, noodles en soep de belangrijkste basis vormen. Wie de Thaise keuken gewend is zal merken dat de Vietnamese keuken minder pikant is. Kruiden als munt, steranijs, citroengras, munt, Thaise basilicum en Vietnamese koriander zijn de smaakmakers. Pho is het meest gegeten gerecht. Dit is noodlesoep met kip of vis en groeten. Bij elk gerecht is het gebruikelijk dat hier gestoomde rijst bij is geserveerd. Het is onbeleefd niet te eten wat er is opgediend. Restaurants maken van elke dag een feest om te gaan eten. Gaat u naar een Vietnamees feest dan gaat dit gepaard met luide muziek, karaoke en veel sterke drank.

Relatiegeschenken

Tijdens de eerste ontmoeting geven zakenpartners elkaar geen relatiegeschenken. Vietnamezen stellen eenvoudig relatiegeschenken op prijs. Deze kunnen de vooruitgang versnellen maar mogen nooit overdadig of duur zijn. Iets kleins uit eigen land is het ideale geschenk. Gebruik bij voorkeur verpakkingspapier in de kleuren rood of goud (dit symboliseert geluk). Vermijd blauw en zwart. Een Vietnamees zal uit beleefdheid het geschenk niet in het bijzijn van de gever openen.

Zakelijke gebruiken

Gemaakte afspraken moeten minstens een paar weken voor de geplande datum worden gemaakt. Mondelinge afspraken zijn bindend voor Vietnamezen. Probeer daarom geen beloftes te doen waar u later eventueel op moet terugkomen. Dit kan leiden tot gezichtsverlies. Een Vietnamees komt niet snel tot een akkoord en neemt een besluit weloverwogen. Het is een teken van respectloosheid om iemand openlijk te bekritiseren.

Exportregels Vietnam

Gaat u goederen exporteren naar Vietnam? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Wanneer goederen tijdelijk ingevoerd worden in Vietnam kunt u geen gebruik maken van een ATA-carnet. U heeft ook een speciale vergunning nodig van het Vietnamese ministerie van Industrie en Handel. De organisator van een evenement is vaak bereid te helpen bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning. Ook is een uitnodiging, of in elk geval een aankondiging van het evenement, nodig voor vrijstelling van invoerheffingen. De volgende goederen kunt u rechtenvrij tijdelijk invoeren:

  • machines, gereedschap en transportmiddelen voor de uitvoering van werkzaamheden;
  • vakbeurs- en tentoonstellingsmateriaal;
  • theater- en toneelattributen;
  • materiaal voor seminars en evenementen;
  • machines en apparatuur voor medisch onderzoek en medische behandeling;
  • handelsmonsters en reclamemateriaal.

De importeur van deze goederen moet een borgsom betalen ter hoogte van de verschuldigde invoerheffingen. Ook moet hij een verklaring afgeven waaruit blijkt dat u de goederen binnen 30 dagen weert zult uitvoeren.

De eisen die aan de goederen gesteld worden voor de tijdelijke invoer vindt u op de pagina Temporary entry of materials and personal belongings van export.gov.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

NBSO

Vietnam Hanoi ambassade
Economische afdeling
HAN-EA@minbuza.nl
+842438315655