Wit-Rusland

Handelsinformatie Wit-Rusland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Wit-Rusland en over de Wit-Russische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Wit-Rusland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Wit-Rusland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Wit-Russische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Wit-Rusland

Belarus is de officiële naam van Wit-Rusland en de hoofdstad is Minsk. De grootste bevolkingsdichtheid bevindt zich in de steden. Hoewel de houding van de Wit-Russen gereserveerd is, zijn persoonlijke relaties belangrijk.

Taal

Wit-Russisch en Russisch zijn de officiële talen.

Zakelijke bijeenkomsten

Besprekingen zijn doorgaans formeel en bescheiden van aard. Een zakelijke relatie is gebaseerd op vertrouwen. Wit-Russen bouwen het vertrouwen vaak op tijdens lunches en diners.

Communicatie

Ouderen stellen zich voor met de voornaam en familienaam. Spreek uw zakenpartner niet aan bij de voornaam, alleen als hij of zij dit aangeeft. Wees niet overdreven vriendelijk, dat wordt gezien als negatief.

Hiërarchie

Het zakendoen in Wit-Rusland is bureaucratisch, hiërarchisch en kost tijd. Degene met de meest verantwoordelijkheid in een bedrijf neemt het uiteindelijke besluit.

Eten en drinken

De keuken is beïnvloed door landen als Polen, Rusland, Oekraïne en Litouwen. De inwoners van Wit-Rusland eten veel brood en zuivelproducten waaronder yoghurt, kwark, kefir en zure room. Ze drinken vooral koffie, thee en bier.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn niet gebruikelijk, geef geen dure cadeaus. Dit ziet uw zakenpartner als omkoping.

Zakelijke gebruiken

Vertrouwen is essentieel bij een succesvolle afronding van een overeenkomst. Wit-Russen scheiden zaken en privé, het stellen van persoonlijke vragen tijdens zakelijke afspraken is ongepast.

Exportregels Wit-Rusland

Gaat u goederen exporteren naar Wit-Rusland?

Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee. Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • vergunningen
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven
 • handelsbelemmeringen

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.


Normen en kwaliteit

BELST is de instantie voor standaarden in Wit-Rusland. Zij zijn lid van de International Organization for Standardization (ISO). De importeur moet voor diverse producten bewijzen dat de goederen voldoen aan de geldende normen en standaarden. Momenteel zijn er twee standaardisatiesystemen in Wit-Rusland:

 • van de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EAEU);
 • van Wit-Rusland zelf.

De Market Access Database heeft hier meer informatie over (zie het kopje 'Standardisation').

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nieuwe douanewetgeving officieel van kracht

Op 11 april 2017 tekende Wit-Rusland als laatste lid de nieuwe douanewetgeving voor de Euraziatische Economische Unie (EEU). De Euraziatische Economische Unie (EEU) wil de economieën van de deelnemende landen versterken door een gezamenlijke markt. De nieuwe douanewetgeving moet nog ingepast worden in de wetgeving van de deelnemende landen: Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië en Armenië.

De wetgeving is officieel van kracht geworden op 1 januari 2018. Door de wetswijziging moet de douane in Rusland veel aanpassingen doen. Dat heeft consequenties voor het afhandelingsproces. Doorvoering in de praktijk en uniforme afhandeling kost de nodige tijd. RVO zal u hiervan op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest