Zambia

Handelsinformatie Zambia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zambia en over de Zambiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Zambia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zambia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zambiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zambia

Wilt u zakendoen in Zambia? Zorg dan dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.

Taal en begroetingen

Engels is de officiële taal in Zambia, naast een aantal inheemse talen. Zambianen hechten veel waarde aan het behoren tot een familie, stam en gemeenschap. U doet er goed aan om bij een eerste ontmoeting met een zakenrelatie, beleefd te informeren naar familiezaken of gezondheid. Men stelt dat op prijs. Direct 'to the point' komen kan als zeer onbeleefd worden ervaren. Bij het handenschudden steekt men altijd de rechterhand uit. Zambianen beschouwen de rechterhand als schoon voor dagelijkse gebruiken als eten, groeten en schrijven.

Communicatiestijl

De meeste Zambianen hebben de neiging om indirect te communiceren, om conflicten zoveel mogelijk te vermijden. Een Zambiaan zegt ook niet direct 'Nee', maar laat liever een lange stilte vallen.

Vergaderingen

Aan het begin van een vergadering worden mensen formeel aan elkaar voorgesteld. Daarna kiest men onderling een voorzitter. Vergaderingen beginnen meestal niet op tijd, maar het is wel aan te raden om als zakenrelatie wel op tijd te komen. Bij binnenkomst is het belangrijk oudere personen eerst te begroeten.

Exportregels Zambia

Gaat u goederen exporteren naar Zambia? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. De benodigde documenten voor Zambia vindt u op de website van de Wereldbank. Voor informatie over invoerrechten en -procedures kunt u terecht op de website van de Zambiaanse douane.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

Zambia is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u op de website van Fenex.