Zuid-Afrika

Handelsinformatie Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een bescheiden handelspartner van Nederland. De bilaterale goederenhandel had in 2014 een omvang van 4,2 miljard euro. De waarde van Nederlandse goederenuitvoer bedroeg daarbij 2,3 miljard euro. Nederlandse ondernemingen hebben bescheiden belangen (zoals eigen ondernemingen) in Zuid-Afrika. Eind 2013 bedroegen die 1,2 miljard euro.

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika en over de Zuid-Afrikaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken. Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Zuid-Afrika

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zuid-Afrika in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika - Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Zuid-Afrikaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Zuid-Afrikaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Zuid-Afrika.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zuid-Afrikaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zuid-Afrika

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Zuid-Afrika.

Gedrag

 • Hou in handelscontacten rekening met de multiculturele samenstelling van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Pas uw gedrag hierop aan.
 • Hou er tijdens onderhandelingen rekening mee dat het soms enige tijd duurt voor u het vertrouwen van de potentiële handelspartner wint.
 • Roken wordt niet altijd gewaardeerd, maar uw Zuid-Afrikaanse partner zal niet snel toestemming weigeren om te roken.

Kleding

 • In de zomerse periode van december tot april draagt u een net, luchtig zomerpak of mantelpak. In Kaapstad heeft u 's avonds een trui of vest nodig.
 • Van juni tot september is normale winterkleding geschikt.
 • Bij formele gelegenheden draagt u avondkleding.
 • De Zuid-Afrikaanse zakenkleding is vrij informeel. Casual Friday is bij veel bedrijven ingeburgerd.
 • Vermijd het dragen van 'Madiba'-overhemden (batikoverhemden) bij vergaderingen.

Servicecultuur

 • Zuid-Afrikanen zijn erg behulpzaam, maar niet altijd servicegericht. Vaak moet u service zelf afdwingen.
 • De meeste Zuid-Afrikanen leven van dag tot dag. Ze doen meestal niet aan langetermijnplanning. Zakenmensen in Zuid-Afrika zijn vaak langzaam met hun follow-up aan potentiële buitenlandse partners.
 • Zuid-Afrikanen onderkennen snel kansen, maar hebben niet altijd de middelen om direct te reageren.

Onderhandelen

 • Voer eerst een informeel gesprek met uw Zuid-Afrikaanse partner voordat u tot zaken overgaat. Het leggen van persoonlijk contact wordt zeer gewaardeerd.
 • Is het vertrouwen eenmaal gewonnen, dan kunt u vriend aan huis worden bij uw zakenpartner.
 • De beste manier om de markt te betreden is via een informele presentatie (waarbij u uw zakelijke product overtuigend neerzet) in combinatie met oprechte persoonlijke belangstelling.
 • Hou er rekening mee dat veel zaken via lokale agenten gaan.
 • Sommige Zuid-Afrikanen zijn bang zijn om fouten toe te geven. Ook durven ze vaak geen nee te zeggen. Hou daar rekening mee.
 • Enthousiasme en het tevreden willen stellen van de klant, leiden soms tot beloften van uw zakenpartner die hij niet kan nakomen.

Zakelijke afspraken

 • Plan ruim van tevoren zakelijke afspraken voordat u naar Zuid-Afrika afreist en zorg dat u de juiste personen te spreken krijgt.
 • Een Zuid-Afrikaan verwacht geen relatiegeschenken bij een eerste ontmoeting. Delfts blauw wordt vaak wel gewaardeerd.
 • Praat liever niet over politiek, apartheid of misdaad. Het klimaat en sport zijn betere gespreksonderwerpen.

Visitekaartjes

Wissel aan het begin van een afspraak visitekaartjes uit. Vermeld op het kaartje (in het Engels) de naam, titel, bedrijfsnaam en de contactgegevens (met name telefoon en e-mailadres), liefst met het internationale netnummer.

Taal

In het zakenleven is Engels de gebruikelijke taal, maar bespreek vooraf de taalkeuze. Hiermee vermijdt u ongemakkelijke situaties. Een gesprekspartner die Afrikaans met u spreekt, kan het overgaan op de Engelse taal als beledigend ervaren. Maar spreek ook geen Nederlands – Afrikaans tegen een duidelijk anglofiele gesprekspartner.

NBSO

Zuid-Afrika Pretoria
Economische afdeling
pre-ea@minbuza.nl
+27 12 425 4550