Zuid-Korea

Handelsinformatie Zuid-Korea

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zuid-Korea en over de Zuid-Koreaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel Zuid-Korea - Nederland

Meer handelscijfers Nederland - Zuid-Korea

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zuid-Korea in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zuid-Koreaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zuid-Korea

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Zuid-Korea.

Taal

Ga er niet van uit dat alles wat u zegt wordt begrepen door uw Zuid-Koreaanse gesprekspartner. Niet iedereen beheerst het Engels even goed. Kies uw woorden daarom zorgvuldig en toets of uw gesprekspartner u begrijpt. Het inschakelen van een tolk bespaart u veel problemen. Zeker bij zakelijke bijeenkomsten en onderhandelingen.

Zakelijke bijeenkomsten

Zuid-Koreanen zijn goede onderhandelaars, die vaak tot het uiterste kunnen gaan. Wees standvastig bij onderhandelingen, maar blijf ook altijd geduldig en beleefd. Zorg ervoor dat uw partner geen gezichtsverlies lijdt.
Denk er ook aan dat u op tijd bent bij zakelijke bijeenkomsten. In het drukke verkeer van de hoofdstad Seoul is dit niet altijd eenvoudig. Komt u toch te laat? Laat dit dan zo snel mogelijk telefonisch weten aan uw Zuid-Koreaanse gesprekspartner.

Communicatie

Spreek uw Zuid-Koreaanse gesprekspartner aan met zijn titel of met de benaming van zijn functie. Dit laatste heeft vooral de voorkeur als uw gesprekspartner ouder is dan u. Juist door uw gesprekspartner aan te spreken met functietitel (Mr. President, Mr. CEO) toont u respect. Hiërarchie, senioriteit en status spelen namelijk een belangrijke rol in Zuid-Korea.

Hiërarchie

Zuid-Koreanen zijn gevoelig voor hiërarchie en status. Het is belangrijk door de juiste persoon geïntroduceerd te worden. Een formele introductie door de Nederlandse ambassade in Seoul kan deuren openen die anders misschien gesloten zouden blijven.

Relatiegeschenken

Het is normaal om relatiegeschenken uit te wisselen, zeker tijdens de eerste ontmoeting. Pak het cadeau met beide handen aan en open het niet in bijzijn van de gever. Vaak vertelt uw zakenpartner u wat erin zit.

Zakelijke gebruiken

Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn belangrijk in het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven. Hierdoor kunnen (gedetailleerde) contracten voor Zuid-Koreanen een zeker wantrouwen uitspreken.
Omdat het opbouwen van een persoonlijke band voor Zuid-Koreanen belangrijk is, kunnen ze u uitnodigen voor diners of vormen van ‘zakelijk entertainment’, zoals het bezoeken van een karaokebar. Ga op de uitnodiging in als u in de gelegenheid bent en doe iets terug als u daar de kans voor ziet.

Visitekaartjes

Geef en ontvang visitekaartjes altijd met twee handen, dit wordt gezien als een teken van respect. Bestudeer het kaartje aandachtig alvorens u het voor u op de tafel legt. Schrijf niet op visitekaartjes, zeker niet in het rood. Deze kleur wordt geassocieerd met de dood en ongeluk.

Meer informatie

Innovatie Attaché Netwerk Zuid-Korea

Korea is voor velen een onbekend land. ‘The land of the morning calm’ is in zeer korte tijd opgeklommen tot een van de grootste economieën ter wereld en behoort momenteel tot de G20 landen.

Korea is nu de 15e economie ter wereld en staat hiermee boven Nederland. Kortom, Korea is een wereldspeler van formaat. Het IA-netwerk in Seoel volgt de innovatie in het land.

Publicaties

Contact

Heeft u vragen over Koreaanse technologie, bent u geïnteresseerd in technologische samenwerking met een Koreaanse bedrijf of zoekt u naar een partner voor joint-development van nieuwe producten? Neemt dan contact met op met Peter Wijlhuizen of Jeong Eun Ha.

Netherlands Office of Science and Technology
Royal Netherlands Embassy
10F Jeongdong Building
15-5 Jeong-dong, Jung-gu
Seoul, 100-784
Zuid-Korea

Contactpersoon: Peter Wijlhuizen
T +82 2 311 8600
F +82 2 311 8650
M +82 10 2017 9517
E pw@nost-korea.com
Twitter TWA_Seoul

Exportregels Zuid-Korea

Gaat u goederen exporteren naar Zuid-Korea? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportdocumenten

De exportdocumenten verschillen per land en per product.

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). In de Market Access Database vindt u informatie over documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Invoertarieven

De invoertarieven verschillen per land.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code.

Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Zuid-Korea kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen.
Zo kunnen er invoerbeperkingen zijn voor bepaalde producten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Aan het opstellen van een agentencontract worden geen bijzondere eisen gesteld. Partijen zijn vrij om in onderling overleg de tekst vast te stellen. Wel verdient het aanbeveling een beëindigingsclausule in het contract op te nemen. Zie voor meer informatie over de wet- en regelgeving de Commercial Act van Zuid-Korea.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Producteisen

Zuid-Korea hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.

NBSO

Zuid-Korea Seoel ambassade
Economische afdeling
seo-ea@minbuza.nl
+82-2-311-8600