Zuid-Soedan

Handelsinformatie Zuid-Soedan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zuid-Soedan en over de Zuid-Soedanese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Zuid-Soedan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zuid-Soedan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zuid-Soedanese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zuid-Soedan

Wilt u zakendoen in Zuid-Soedan? Lees dan de onderstaande tips.

  • Informeer u over de situatie in Zuid-Soedan en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • De officiële taal in Zuid-Soedan is Engels. Lokaal is Arabisch de meest gesproken taal.
  • Houd er rekening mee dat uw zakenpartner mogelijk gebrekkig Engels spreekt. U doet goed er aan een lokale Arabische tolk in te schakelen.
  • Alhoewel Zuid-Soedanese vrouwen vaak slachtoffer zijn van seksueel misbruik, kunt u zich als Nederlandse zakenvrouw relatief ongedwongen door de hoofdstad Juba bewegen. Houd wel rekening met de algemene veiligheidsvoorschriften. Die gelden voor zowel mannen als vrouwen. In de meeste gevallen zult u in gelijke mate gerespecteerd worden.
  • Het verkrijgen van vergunningen of andere overheidsdocumentatie neemt relatief veel tijd in beslag. Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Juba voor advies hierover.
  • Elke regio in Zuid-Soedan heeft zijn eigen culturele omgangsvormen. Verdiep u in de lokale cultuur voordat u buiten Juba reist.