Zweden

Handelsinformatie Zweden

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zweden en over de Zweedse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Infographic handel Zweden - Nederland

Handelscijfers Nederland -Zweden

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zweden in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Zweden (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zweedse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zweden

Binnen de Zweedse zakencultuur vergt besluitvorming tijd. Een impulsieve beslissing wordt als niet serieus beschouwd. In Zweden wordt veel waarde gehecht aan eenstemmigheid en harmonie. Zweden stellen conflictsituaties niet op prijs.

Taal

Net als de meeste Nederlanders spreken de meeste Zweden uitstekend Engels. Dit neemt niet weg dat het spreken van enkele Zweedse woorden het ijs kunnen helpen breken.

Zakelijke bijeenkomsten

Het is waarschijnlijk dat uw potentiële zakenpartner veel over u wilt weten, terwijl hij over zichzelf terughoudender is. Stel u zelf open op. Kennis van de Zweedse cultuur werkt in uw voordeel. Stiltes zijn normaal tijdens een vergadering. Probeer deze niet op te vullen, maar geef uw gesprekspartner de tijd om na te denken. Onderbrekingen worden gezien als onbeleefd en toont een slechte zakelijke etiquette. Doe geen beloftes die u niet na kunt komen.

Communicatie

In Zweden zal men, meer dan in de Noordse landen, confrontaties en conflicten proberen te vermijden. Kritiek wordt op een indirecte manier geuit en een duidelijk ja of nee zal niet snel worden gegeven. Bij het schrijven van brieven en e-mails is het raadzaam om de geadresseerde bij de voornaam te noemen.

Hiërarchie

Status is in Zweden minder belangrijk. Karaktereigenschappen als bescheidenheid, stijl en discretie worden sterk gewaardeerd. Het delegeren van zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden is een vanzelfsprekendheid. Dat resulteert in een grote mate van zelfstandigheid, terwijl medewerkers in een leidinggevende positie zelden autoritair overkomen. Het gebruik van titels komt nauwelijks voor en men spreekt elkaar aan met de voornaam. Zweden zijn op hun werkplek over het algemeen informeel, maar verzorgd gekleed.

Eten en drinken

In Zweden wordt doorgaans twee keer op een dag warm gegeten. Veel Zweden jagen en/of vissen graag, dus wordt er veel wild en vis gegeten. En dan het liefst met lingon (vossenbes) en svamp (paddenstoelen). Met name de keur aan ingemaakte haring (sil) is een lekkernij en niet te vergeten de gehaktballetjes met vossenbessenjam. De nationale drank is Aquavit (een soort jenever).

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn bij een eerste contact niet gebruikelijk. Eventueel kunt u een kleine attentie meenemen, zoals Nederlandse lekkernijen die voor de ontvanger geen verplichtingen schept. Vermijd dure geschenken! Deze worden door de fiscus als een vorm van inkomen beschouwd.

Zakelijke gebruiken

Wees niet verbaasd wanneer u merkt dat uw Zweedse partner heel wat over uw bedrijf weet. Wanneer hij beslist heeft om u te ontmoeten, heeft hij zich voorbereid. Hij verwacht van u eenzelfde professionele aanpak. Verwacht niet dat u tijdens deze eerste ontmoeting al tot een akkoord komt, het opbouwen van relaties kost tijd. Zweden hebben sterke vertrouwensrelaties met hun leveranciers. Zolang de prijs, kwaliteit en leveringstermijnen aan hun eisen voldoen, veranderen ze niet zo gauw van leverancier.

Innovatie Attaché Netwerk Zweden

De vestiging van het IA-netwerk in Stockholm volgt de innovatieve en technologische ontwikkelingen in Zweden en probeert samenwerking tussen de landen te bewerkstelligen om innovatie te versnellen. Een aantal onderwerpen heeft de bijzonder aandacht, waaronder 'Health' en 'Smart & Sustainable Cities'.

Stockholm heeft een sterk groeiende start-up scene. Daarnaast heeft de stad met bedrijven als Skype, Spotify, King, Klarna (onder andere Candy Crush) en Mojang (ontwikkelaar Minecraft) op Silicon Valley na de grootste dichtheid unicorns per capita.

Zweden is een mooi land met inwoners die betrouwbaar zijn, bijzonder goed Engels spreken en qua zakelijke cultuur bijzonder dicht bij Nederland liggen.

Publicaties

Contact

In Stockholm is Wilco Schuttelaar aangesteld als innovatie adviseur.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
IA Netwerk
Götgatan 16 A Stockholm
T +46 733 530 911
E wilco.schuttelaar@minbuza.nl
Twitter @wschuttelaar

NBSO

Zweden Stockholm ambassade
Economische afdeling
sto-ea@minbuza.nl
+46 8 556 933 17