Zwitserland

Handelsinformatie Zwitserland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Zwitserland en over de Zwitserse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Zwitserland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Zwitserland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Zwitsere economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Zwitserland

Het land staat bekend om zijn neutraliteit en onafhankelijkheid. Zwitserland heeft daardoor niet dezelfde ideeën als andere Europese landen. Zwitserland is ook geen lid van de Europese Unie. Het land is enorm goed georganiseerd en zeer schoon. De Zwitserse spoorwegen zijn waarschijnlijk de best georganiseerde ter wereld en veel zakenlui maken er gebruik van. Bijna elk dorp is met de trein te bereiken. Verder is het wettelijk verplicht dat elk huis een schuilkelder heeft.

Taal

Zwitserland kent vier officiële talen: Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans (alleen gesproken in het kanton Graubünden). Het merendeel van de Zwitsers spreekt ook Engels.

Zakelijke bijeenkomsten

De Zwitserse zakenman staat op stiptheid. Dit geldt zowel voor levertermijnen als voor het nakomen van afspraken. Indien men een afgesproken tijdstip niet kan halen, moet u dit laten weten. Zorg ook dat u perfect en zakelijk gekleed bent voor een zakelijke afspraak. De Zwitser hecht grote waarde aan het scheiden van werk en privé.

Communicatie

Zwitsers zijn gereserveerd en afwachtend bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Als het ‘klikt’ zijn ze trouw in hun zakelijke relaties en dan blijven ze dat vaak voor vele jaren. Zwitsers houden niet van risico’s, onzekerheden of lukrake ideeën. Met humor moet je oppassen. Zwitsers staan namelijk niet bekend om hun zorgeloze benadering. Mensen ontmoeten is een formele gebeurtenis en het duurt altijd even voordat mensen relaxed zijn.

Hiërarchie

In het Zwitserse zakenleven staat hiërarchie hoog in het vaandel. De oudste in het bedrijf is vaak ook de baas. Om die reden doen Zwitsers ook liever zaken met oudere mensen. Stuur daarom nooit een pas afgestudeerde vertegenwoordiger naar Zwitserland. U boekt meer succes door een oudere en ervaren werknemer te sturen.

Eten en drinken

De Zwitserse keuken combineert invloeden uit de Duitse, Franse en Noord-Italiaanse keuken. Van een typisch Zwitserse keuken is nauwelijks spraken. Gerechten die in heel Zwitserland geliefd zijn, zijn onder meer: Kaasfondue, Raclette, Rösti, Alpenpasta en Zwitserse chocolade. Verder zijn de bekende Zwitserse wijnen populair.

Relatiegeschenken

De Zwitsers waarderen typisch Hollandse souvenirs of lokale kleinigheden. Het is geen gewoonte flink uit te pakken met cadeaus.

Zakelijke gebruiken

Zwitsers staan erom bekend hun financiële verplichtingen stipt na te komen. Wanbetaling komt zelden voor. Een potentiele Zwitserse zakenpartner is over het algemeen bereid om in een vreemde taal te spreken. U moet relatief veel tijd uittrekken om een potentiële Zwitserse klant te overtuigen van de kwaliteit van het aangeboden product.

Innovatie Attaché Netwerk Zwitserland

Zwitserland presteert zeer goed in internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en innovatie en neemt vaak een eerste of tweede plaats in.

Een groot aantal nauw samenhangende factoren ligt ten grondslag aan de hoge scores van Zwitserland. Ten dele zijn deze historisch, geografisch of cultureel bepaald. Een voorbeeld hiervan zijn de gespecialiseerde sectorstructuur met organisch gegroeide hechte clusters in de microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector. Een ander voorbeeld is het leefklimaat van Zwitserland en de daarmee samenhangende populariteit van het land als vestigingslocatie voor zowel bedrijven als individuele onderzoekers.

De Innovatie Attachés in Berlijn volgen innovatie in Zwitserland.

Publicaties

Exportregels Zwitserland

Gaat u goederen exporteren naar Zwitserland? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Invoertarieven en exportdocumenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • vergunningen
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven
 • handelsbelemmeringen

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

NBSO

Zwitserland Bern ambassade
Economische afdeling
ben-ea@minbuza.nl
+41 31 350 8705