Marktonderzoek

Uw producten naar het buitenland exporteren? Om te zien of er genoeg interesse is en of uw exportplannen haalbaar zijn, doet u marktonderzoek.

Marktonderzoek als basis

In een marktonderzoek onderzoekt u bijvoorbeeld wie uw potentiële klanten zijn, in welk gebied zij zitten en wie uw concurrenten zijn. Bekijk hoe u marktonderzoek doet en gebruik dit als basis.

Subsidies vanuit provincie Drenthe voor marktonderderzoeken

Alle subsidies voor export zijn vanaf 1 november 2017 beschikbaar!

Doel: Het verbeteren van het kennisniveau op het gebied van internationale handel voor het Drentse MKB om de export in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van onderzoeken of studie wordt informatie verzameld voor de eigen organisatie, landen of buitenlandse markten. De informatie vormt voor bedrijven de basis voor het beleid en de strategie om buitenlandse markten verder te ontwikkelen.

het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subsidie aanvragen

Waarom wilt u exporteren?

Beschrijf in uw marktonderzoek de reden waarom u wilt exporteren. Bijvoorbeeld omdat u uw klantenkring wilt uitbreiden. Of omdat er in Nederland teveel concurrenten zitten die hetzelfde soort product aanbieden. Denk ook na hoe u zich gaat onderscheiden. Als u uw tassen naar bijvoorbeeld Spanje wilt exporteren, moet uw tas beter of goedkoper zijn dan vergelijkbare tassen om kans van slagen te hebben.

Hoe ontstaan kansen?

Er ontstaan in het buitenland kansen door handelspolitieke wijzigingen zoals handelsakkoorden, het verdwijnen van handelsbeperkingen en verlaging van invoerrechten. En ook versoepeling van productwetgeving kan zakendoen ineens eenvoudiger maken. Bijvoorbeeld in China vertrouwt de bevolking de voedingsmiddelen industrie niet meer door vergiftigingsincidenten met melk en vlees. Door drastische klimaatverandering kunnen ook nieuwe marktkansen ontstaan. Denk aan overstromingen waardoor er dijken gebouwd moeten worden of dat er door extreme droogte behoefte ontstaat aan irrigatiesystemen. Kortom, er kunnen verschillende ontwikkelingen zijn in landen waar Nederlandse bedrijven met hun producten en /of kennis op in kunnen springen.

Selecteer kansrijke markten voor uw product

De wereld is groot en kent voor uw product wellicht meerdere potentiële afzetmarkten. Om het behapbaar te houden kunt u criteria opstellen om de meest kansrijke buitenlandse markt(en) te selecteren. U kunt landen vergelijken op de voor u belangrijke macro-economische factoren. Kijk hierbij niet alleen naar de huidige situatie maar ook naar de verwachte ontwikkelingen.

Zoek uit of er sectorinformatie beschikbaar is. Lokale brancheverenigingen stellen mogelijk markt- en brancherapporten beschikbaar of geven vakbladen uit. Richt u zich op Europese markten? Dan bieden de marktrapporten die het Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) op haar website publiceert uitkomst. Het CBI informeert bedrijven uit ontwikkelingslanden over kansen voor hun producten op de Europese markt, maar de rapporten kunnen ook relevante informatie bieden aan Nederlandse bedrijven die willen exporteren naar andere Europese landen.

Ook zijn culturele verschillen in het zakendoen en in productbeleving van belang. Via het landenoverzicht vindt u informatie over lokale gebruiken in het buitenland.

Onderzoek het land van uw keuze

Heeft u uw keuze kunnen maken, leer dan uw concurrenten kennen en kijk hoe zij hun product in de markt zetten. Zoek contact met lokale afnemers. Door een beurs in uw exportland te bezoeken, kunt u waardevolle contacten opdoen.

Onderzoek of het haalbaar is uw product tegen een redelijke prijs in het exportland weg te zetten, rekening houdend met zaken als eventuele invoerheffingen, transportkosten en bedrijfskosten. Welke kosten u maakt verschilt per land en per product.

Voor meer info zie: Markonderzoek bij export