Subsidie export ontwikkelingsprogramma binnen uw onderneming

Wil jij in het buitenland gaan ondernemen maar heb je hulp nodig om de plannen hiervoor de smeden?

Alle subsidies voor export zijn vanaf 1 november 2017 beschikbaar!

Doel: Het ondersteunen van de organisatie van het Drentse MKB op het gebied van internationale handel om de export in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van organisatieverbeteringen, opleidingen of trainingen en ondersteuning bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, worden Drentse organisaties gestimuleerd hun exportplannen tot uitvoering te brengen.

Het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000;

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subsidie aanvragen