Subsidie vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie

Wil jij in het buitenland gaan ondernemen maar ben je bijvoorbeeld een website nodig in een andere taal? Dan kan je dit laten subsidieren.

Alle subsidies voor export zijn vanaf 1 november 2017 beschikbaar!

Doel: Het ondersteunen van de organisatie van het Drentse MKB op het gebied van internationale handel om de export in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van organisatieverbeteringen, opleidingen of trainingen en ondersteuning bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, worden Drentse organisaties gestimuleerd hun exportplannen tot uitvoering te brengen.

Het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlandse naar een buitenlandse taal;

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000;

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subsidie aanvragen