Kennis voucher

Wilt u uw bedrijf (verder) positioneren op een buitenlandse markt, maar heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt met de regeling Vouchers Kennisverwerving ondernemingen om hun positie op de buitenlandse markt te verbeteren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

U kunt bijvoorbeeld een kennisvoucher aanvragen voor:

  • beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten;
  • gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;
  • registratie van een merk;
  • advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
  • opzetten van een buitenlandse entiteit;
  • andere juridische of fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering, zoals transfer pricing of arbeidsrecht.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher. Zij behoren ook niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame. Ook het opstellen van een Businessplan en het aanvragen van een buitenlandse bankrekening vallen niet onder de regeling.

Voor wie?

De kennisvoucher is voor Nederlandse mkb-ondernemingen met (enige) internationale ervaring die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op een specifieke buitenlandse markt (waarop zij nog niet actief zijn). Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming.

Waarde kennisvoucher en budget

Met de voucher kunt u een vergoeding krijgen van 50% van de kosten. Tot maximaal € 2.500 exclusief btw. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher voor kennisverwerving per mkb-onderneming, dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Het budget voor de kennisvouchers in 2017 is € 0,9 miljoen.

Externe deskundige

De externe deskundige die u inhuurt, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De deskundige werkt bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis met minimaal 5 werknemers.
  • De deskundige heeft meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.
  • De deskundige beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau.

U mag een extern deskundige inhuren die gevestigd is in het buitenland (Nederlandstalig of Engelstalig).

Kennisvoucher aanvragen

U kunt de kennisvoucher aanvragen via mijn.rvo.nl. RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet heeft ingediend. Na ontvangst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en stuurt u binnen 13 weken een beslissing.

Bij aanvraag van de kennisvoucher geeft u aan wie de juridische en/of fiscale deskundige is en welke activiteiten deze deskundige gaat uitvoeren. Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen. U levert een offerte en cv van de externe deskundige in. Graag zien wij in de offerte een specificatie van de diensten die geleverd worden met de daarbij behorende bedragen. De offerte is niet ouder dan 3 maanden.

Geldigheid

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Na afloop van de werkzaamheden

Na aflevering van het eindrapport overhandigt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt de adviseur 50% van de kosten tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.